Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Grunnlovsjubileet 1814-2014

1814 var eit viktig år for Noreg av mange grunnar: Fredsavtalen i Kiel 14. januar 1814 forplikta Danmark til å avstå Noreg til Sverige, unionen med Danmark vart oppløyst, det vart halde Riksforsamling på Eidsvoll, og vi fekk vår eiga grunnlov 17. mai. I jubileumsåret 2014 vil Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane presentere historiske kjelder knytt til 1814 og grunnlova. Det er viktig å ha tilgang til kjeldene for å forstå kva rolle grunnlova har hatt, har og skal ha i tida som kjem i Noreg og i Sogn og Fjordane.
"Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814" Oscar Wergeland 1885
"Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814" Oscar Wergeland 1885

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login