Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

bøker

Historiedag i Florø 2. november 2012

Edvin Helgheim
Prosjektleiar for 250-årsjubileet for Sogn og Fjordane fylkeskommune, Edvin Helgheim, ynskte velkomen til dei 48 frammøtte. Programmet for dagen var å presentere dei første to banda i fylkessoga og Flora si nye bygdebok.

Gåve av lokale bøker

Fylkesarkivet har fått ei bokgåve på 23 bøker. Gjevaren er Gunnar Orrestad.

Smed i Sogndalsfjøra av Jarle Bondevik

Boka om smeden Mikkel Larsson Stenehjem (1843-1912)
Mikkel Larsson Stenehjem (1843-1912) var smed i Sogndalsfjøra. Han let etter seg dagbøker som fortel om det sosiale livet hans og om arbeidslivet hans. No har Jarle Bondevik laga bok av desse nedtegningane. Boka er delt inn i kapitla «Familiemannen», «Deltakar i det sosiale livet», «Smeden», «Gardbrukaren», «Samfunnsmenneske» og «Modernisering». Kapitlet om smedarbeidet er det lengste. Elles viser notatbøkene at Mikkel var ein «mangesyslar» som arbeidde for seg sjølv og andre, men også hadde folk i arbeid.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login