Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

fotobevaring

Skada og skadelege foto

Jens Gold føreles om verneutstyr. Foto: Elin Østevik.
Ingenting varer evig. Heller ikkje fotosamlingane Fylkesarkivet tek vare på. Men vi gjer vårt beste for å sikre at samlingane vi forvaltar får ei lengst mogleg levetid. På seminaret «Håndtering av skadet fotografisk materiale» lærte fotoarkivaren meir om korleis ein best tek vare på fotomateriale med ulike skader og nedbrytingsteikn.

Foto – landskonferansen 2012

Landskonferansen vart arrangert på Park Hotel. Fotograf: Elin Østevik.
Årets landskonferanse for foto gjekk av stabelen i Sandefjord 23.-24. april. Utfordringar knytt til handsaming og bevaring av fotosamlingar skada av mugg eller nedbryting var eit av hovudtemaa dette året.

Workshop i fotobevaring

Fotokonservator Jens Gold undervisar på laben. Foto: Elin Østevik.
I sist veke deltok fotoarkivar Elin Østevik på workshop i identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialtypar. Det var Preus Museum si konserverings-avdeling ved fotokonservator Jens Gold som arrangerte det fire dagar lange kurset.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login