Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Bremanger

Fotogåve frå Bremanger

«En hjertelig hilsen frå lille Gyda til Tante Linn». Fotograf: Norland.
Fylkesarkivet har fått kring 100 foto etter Albert Vamråk (1886-1974) i gåve. Albert Vamråk kom frå Kyrkjebø i Sogn og starta i 1919 Vamråk sildesalteri i Kalvåg, Bremanger. Det er etterkomarane etter Albert Vamråk som har gitt oss fotosamlinga. Samlinga inneheld portrettbilete frå Noreg og USA.

Davik misjonsforening for NMS

Tredje pinsedag er det 150 år sidan Davik misjonsforening vart stifta. I det høvet har Fylkesarkivet digitalisert den fyrste møteboka for laget.

Møtebøker på nett

Møteboka til Davik kommune på 376 sider
Første forhandlingsprotokollen til Davik formannskap frå 1837-1873 er no registrert i møtebokregisteret.

Møtebok for Davik kommune er i ferd med å bli registrert

Forhandlingsprotokollen for Davik kommune. Foto: Bodil Marie Nornes
Vi held no på å registrera sakene som var handsama i Davik kommune i perioden 1837-1873. Her er mykje historie frå den tid kommunane vart oppretta. Skrivarane i gamle Davik kommune skreiv gode og detaljerte referat frå møta i formannskapet og vi får eit godt bilete av samtida.

Sentralt kjeldemateriale til krafthistorie i fylket vert ordna og gjort tilgjengeleg

Del av YFK-arkivet før ordning
I samarbeid med Sogn og Fjordane Energi er Fylkesarkivet i gang med å samle inn og ordne det eldste arkivtilfanget frå Ytre Fjordane Kraftlag. I dette materialet ligg det spanande kjelder om krafthistoria i fylket vårt.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login