Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Flora

Skuleprosjektet har vitja Flora kommune

Interiør i klasserom
Skuleprosjektet «Skulen min» var i førre veke to dagar i Flora kommune. Formålet med turen var å komme i kontakt med aktuelle samarbeidspartnarar og danne seg eit overblikk over den vidstrakte kommunen. Her kom vi i god dialog med skule, historielag og deleviljuge øybuarar.

30 år med Flora-historie klar for ordning

Arkivmaterialet frå Flora kommune fylte ein heil flyttebil
Tysdag 27. november vart arkiv frå sentraladministrasjonen i Flora overflytta frå Flora kommune til Fylkesarkivet. Fylkesarkivet skal ordna arkivet som er danna i perioden mellom 1964 og 1993. Sidan skal det avleverast til depot på Fylkeshuset.

Eikefjord kommune ynskte ikkje fylkesarkiv

I 1936 vart det diskutert om det skulle opprettast fylkesarkiv
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane vart stifta i 1983, men allereie i 1936 vart tanken om eit felles kommunearkiv for alle kommunane i fylket opp til diskusjon i eit kommunestyremøte i Eikefjord kommune.

Flora i gang med førebuingar

Det er fire år sidan Flora kommune leverte arkiv eldre enn 1964
I samband med at Flora kommune skal avlevera arkivet etter sentraladministrasjonen frå perioden 1964 til 1993, vitja Fylkesarkivet kommunen denne veka. Me gjekk gjennom kva arkiv som skal avleverast, samt laga ein plan for praktisk gjennomføring av avleveringa.

Nytt og spanande oppdrag for Fylkesarkivet

Kommunevåpen Flora kommune.
Flora kommune har gjort avtale med Fylkesarkivet om å ordne kommuneadministrasjonen sitt arkiv frå perioden 1964 – 1993.

Sentralt kjeldemateriale til krafthistorie i fylket vert ordna og gjort tilgjengeleg

Del av YFK-arkivet før ordning
I samarbeid med Sogn og Fjordane Energi er Fylkesarkivet i gang med å samle inn og ordne det eldste arkivtilfanget frå Ytre Fjordane Kraftlag. I dette materialet ligg det spanande kjelder om krafthistoria i fylket vårt.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login