Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Gaular

Viksdalen Idrettslag

Frå Terje Steinar Vallestad har me motteke digitale kopiar av fleire protokollar frå Viksdalen Idrettslag. Det er tale om ei møtebok, årsmeldingar og lagsblad.

Luke # 14

Arngunn Timenes Bell (foto: privat)
Hardingfelespelar Arngunn Timenes Bell frå Gaular kommune opnar den fjortande luka i musikkavdelinga sin julekalender.

Luke # 6

Dagfrid Vallestad Brevik (foto: Leif Vinsrygg)
Hardingfelespelaren Dagfrid Vallestad Brevik frå Gaular opnar den sjette luka i musikkavdelinga sin julekalender.

Stein med innskrift i Gaular

Steinen med påskrifta OSS 1889
Joar Sande har sendt oss biletet av ein stein med inskripsjonen OSS 1889, som han nyleg fann ved plassen Sandagjære i Gaular. Er det nokon som har meir informasjon om denne steinen?

Gardssoge for Sanda

Odd, Rappen og Hege i 1973 eller 1974.
Joar Sande har sendt oss ei gardssoge for Sanda (gardsnummer 75 bruk 4) i Gaular, skriven av han sjølv. Soga gjev ei fin skildring av garden og folket som har budd der. Og dyra, til dømes hunden Rapp.

Gaular: Avgangsvitnemål frå Lunde og Skilbrei krets

Avgangsvitnemål frå Lunde og Skilbrei krets
Før jul fekk eg eit hyggeleg besøk på kontoret mitt. Eg fekk overlevert ein gamal skuleprotokoll frå Gaular. Det var ein protokoll som me ikkje hadde kjennskap til frå før. Med dette vart arkivet frå Gaular kommune litt meir komplett, og det gjev oss meir kunnskap om skulane på Lunde og Skilbrei. Som takk for protokollen laga me ein fin kopi til avsendaren.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login