Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Stryn

Arne M. Sølvberg: "Mitt arkiv"

Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Strålande kritikkar for Linda Gytri Trio

Linda Gytri Trio - Audire (foto: Oddleiv Apneseth)
Linda Gytri Trio er ute med si første plate "Audire", og har hausta strålande kritikkar for plata. Bergens Tidende har gjeve Audire fem av seks mogleg hjerter, medan Bladet Folkemusikk omtaler plata som «sjangerfritt strynespel».

Linda Gytri Trio med ny plate

Linda Gytri Trio - Audire (foto: Oddleiv Apneseth)
Fredag 27. februar slepper Linda Gytri Trio si fyrste felles plate. Plata har fått tittelen "Audire", som kjem frå latin og betyr "å lytte".

Innsamling til Christie-statue i Stryn 1850

Wilhelm Friman Koren Christie. Måleri av Jacob Munch.
Universitetet i Bergen byr på stort Christie-program 20. oktober. Ein av programpostane er bokslepp: "Wilhelm F.K. Christie – Presidenten". Om politikaren og museumsmannen Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1825). Historikar Runar Jordåen har skrive boka.

Fjelljomfestivalen 24. og 25. oktober 2014

Stryn kommune
I staden for å invitere til tradisjonell kurshelg, utvidar Spelemannslaget Fjelljom denne hausten til ein heil festival. Siste helga i oktober (fredag 24. og laurdag 25. oktober) inviterer Spelemannslaget Fjelljom til Fjelljomfestivalen. Ein kan ta del i kurs innan felespel, munnspel og mykje anna.

Utegris på Helset

Krypinn for utegris på Helset. Foto: Hermund Kleppa. Datering: 2003
Er du gris, skal du få lov til å rote i jorda etter røter. Slik er det berre. Og slik må det vera.

Statens kunstnarstipend til Linda Gytri

Statens kunstarstipend
Musikar og komponist Linda Gytri frå Oldedalen i Stryn er tildelt arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnarar. Stipendet gjeld i to år.

100 arkiv frå Stryn på Arkivportalen.no

Medan arkiva frå Stryn og Innvik enno stod på pallar i magasinet
Kommunearkivordninga jobbar jamt og trutt med å grovordna og registrera arkiv som vart skapt før den store kommunereforma rundt 1964. Dei siste månadane er det arkiva etter «gamle» Stryn kommune som har stått i fokus.

Konsert med Erlend Apneseth

Erlend Apneseth (foto: Vegard Fimland)
Tysdag 1. april klokka 19.00 spelar Erlend Apneseth konsert i ungdomshuset Skogstjerna i Stryn. Spelemannslaget Fjelljom er arrangør for konserten, der ein vil få høyre solo hardingfelespel frå ein framifrå ung spelemann.

Foto frå husmannslivet

Stova på husmannsplassen Reiskåra. Fotograf: Elias Bentson Gald.
Husmannssonen Elias Bentson Gald (1887-1968) frå Stryn etterlet seg ei lita samling glasplater som no er tilgjengeleg i fotobasen. Samlinga har motiv frå husmannsplassen Reiskåra på Gald i Stryn og frå USA.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login