Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Vågsøy

Innsamling til Christie-statue i Stryn 1850

Wilhelm Friman Koren Christie. Måleri av Jacob Munch.
Universitetet i Bergen byr på stort Christie-program 20. oktober. Ein av programpostane er bokslepp: "Wilhelm F.K. Christie – Presidenten". Om politikaren og museumsmannen Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1825). Historikar Runar Jordåen har skrive boka.

No kan du lese kommunestyreprotokollar frå Sør-Vågsøy på nett

Hans Søreide, 1878 -1963, var ordførar i Sør-Vågsøy frå 1920-1922
Dei to eldste formannskaps/kommunestyreprotokollane, 1922 – 1937, vi har motteke frå Sør-Vågsøy, er no digitaliserte og ligg på heimesidene våre.

Nytt Askeland-panorama

Rekruttskulen på Bømoen 1927. Fotograf: Martinus Eliasson Askeland.
I det kommunale arkivmaterialet etter Gulen kommune fann vi dette panoramabilete teke av fotograf Martinus Eliasson Askeland (1890-1948). Originalen som vi no har skanna er heile 18 x 90 cm!

Den galne måndagen og anna uvèr

"Den 11te Martii dette Aar Omkom paa Søen her i Kaldet 22 Mandspersoner ved en o
Stormar har dei siste dagane herja i fylket vårt. Det er meldt om store materielle øydeleggingar. Dagmar har knekt tre, kasta båtar på land, og elles fare stygt med bygningar og vegar. Heldigvis ser dei menneskelege skadane ut til å vere små. Brottvêr har fleire gonger heimsøkt Sogn og Fjordane, og ein av dei verste var truleg orkanen i 1822.

Arkivet til hermetikkbedrifta Firda Canning verna

14 pallar med arkivmateriale frå Firda Canning oppstilt i magasinet på Leikanger
For to veker sidan tok Fylkesarkivet imot arkivmaterialet frå Firda Canning. Med det er viktig dokumentasjon frå ein av dei store hermetikkfabrikkane i Sogn og Fjordane sikra for ettertida.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login