Offentlege arkiv

Eit arkiv for heile fylket

Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkesk
Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkeskommunen. Ein av dei viktigaste måtane å sikre arkiv, er å syte for god oppbevaring. Arkiva i Fylkesarkivet sitt depot på Leikanger er gått ut av dagleg bruk, men representerer ein viktig og unik informasjonsressurs. Arkiva omfattar perioden frå slutten av 1700-talet og fram til 2000-talet.

Besøk av studentar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane

Omvisning i magasinet til Fylkesarkivet.
Studentar på bachelorstudiet i historie besøkte Fylkesarkivet.

Fylkesarkivet ordnar arkivet etter Luster vidaregåande skule

I 2014 vart Luster vidaregåande skule lagt ned og ei 137 år lang historie var over. Vegen frå Holmedal praktiske jenteskole til den yrkesfaglege vidaregåande skulen på Hafslo er ei spanande reise som kanskje mest av alt viser utviklinga av kvinna si rolle i samfunnet. Denne utviklinga ser vi spesielt godt gjennom brosjyrane skulen gav ut i tidsrommet 1974-1995. Berre sjå her:

Kontaktmøtet 2015 vel overstått

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl
Kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane arrangerte sitt årlege kontaktkmøte på Thon Hotel Jølster 10.november.

Teaterframsyninga "frå landevegen" i Leikanger kyrkje

Søndag 8.november kjem Det Norske Teateret til Leikanger kyrkje for vise framsyninga "frå landevegen".

Besøk av hovudutvalet for næring og kultur

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl syner fram arkivmateriale.
Same dag som hovudutvalet for næring og kultur hadde sitt første møte etter fylkestingsvalet i haust, tok dei turen innom Fylkesarkivet.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane tildelt arkivutviklingsmidlar

24.juni tildelte Riksarkivet i alt 4 millionar på arkivutviklingsprosjekt over heile landet, og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane fekk tilslag på to prosjektsøknader.

Folketeljinga 1815 for Leikanger prestegjeld

Folketal for Legangers Præstegjeld, optaget den 30te April 1815
Ei ny folketeljing frå 1815 har kome for dagen. Denne gongen er det teljinga frå Leikanger prestegjeld.

Kontaktkonferansen 2015 vel overstått!

Foto: Espen Sæterbø/Fylkesarkivet
Årets kontaktkonferanse i Sogndal kommune samla kommunetilsette frå heile fylket til to dagar med arkivfagleg påfyll.

Redusert kapasitet ved kommunearkivordninga 5. -7. mai

Arkivbygget Archon ved IKA Kongsberg. Foto: IKA Kongsberg.
Kommunearkivordninga skal delta på seminar ved IKA Kongsberg dagane 5.-7. mai. All sakshandsaming må vente til 8.mai. Sentralbordet vert betjent.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login