Offentlege arkiv

Eit arkiv for heile fylket

Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkesk
Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkeskommunen. Ein av dei viktigaste måtane å sikre arkiv, er å syte for god oppbevaring. Arkiva i Fylkesarkivet sitt depot på Leikanger er gått ut av dagleg bruk, men representerer ein viktig og unik informasjonsressurs. Arkiva omfattar perioden frå slutten av 1700-talet og fram til 2000-talet.

Ny medarbeidar på Fylkesarkivet

​Annette Langedal Holme skal ordne arkiv på Fylkesarkivet.
​Annette Langedal Holme skal ordne arkiv på Fylkesarkivet. Annette har mastergrad i historie og eit årsstudium i samfunnsfag. Ho har no jobba to år ved Nordfjord Folkemuseum på Sandane. På museet jobba ho som konservator og rådgjevar, med ansvar for samlingsforvaltning og å svare på spørsmål frå publikum.

Kan du gotisk handskrift?

Utdrag frå møtebok med gotisk handskrift
Arkivverket lanserar app for gotisk handskrift

Riksarkivaren seier nei til skyarkivering i utlandet

Arkiv kan ikkje lagrast på serverar som befinn seg utanfor Noreg sine grenser, då dette i praksis vil innebere å føre arkiv ut av landet, seier Riksarkivaren

Ny medarbeidar på Fylkesarkivet

Kyrre Vangsnes (foto: Espen Sæterbø/Fylkesarkivet)
Kyrre Vangsnes skal ordne papirarkiv på Fylkesarkivet

Ny arkivar på Fylkesarkivet

Espen Sæterbø byrja på kommunearkivordninga 1. september.

Avleveringsinstruksen for nyare arkiv er no tilgjengeleg

Avleveringsinstruksen for nyare arkiv er no lagt ut på heimesida vår.

100 arkiv frå Stryn på Arkivportalen.no

Medan arkiva frå Stryn og Innvik enno stod på pallar i magasinet
Kommunearkivordninga jobbar jamt og trutt med å grovordna og registrera arkiv som vart skapt før den store kommunereforma rundt 1964. Dei siste månadane er det arkiva etter «gamle» Stryn kommune som har stått i fokus.

Stort fokus på publisering av møtebøker

Forsida til Førde formannskap si møtebok for perioden 1861-1871.
Fylkesarkivet har i år sett fokus på publisering av møtebøker frå formannskap og kommunestyre. Me har komme godt i gang med arbeidet, og stadig fleire protokollar vert tilgjengelege på heimesidene våre.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login