Offentlege arkiv

Eit arkiv for heile fylket

Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkesk
Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkeskommunen. Ein av dei viktigaste måtane å sikre arkiv, er å syte for god oppbevaring. Arkiva i Fylkesarkivet sitt depot på Leikanger er gått ut av dagleg bruk, men representerer ein viktig og unik informasjonsressurs. Arkiva omfattar perioden frå slutten av 1700-talet og fram til 2000-talet.

Kontaktkonferansen 2015

Kravet til at informasjon og dokumentasjon skal vere tilgjengeleg til ei kvar tid er meir og meir aktuelt i ein travel kvardag. Samstundes er det varsla store endringar i kommunesektoren, og desse endringane får følgjer for arkiva. Fullelektroniske arkiv og kommunereform er difor på dagsordenen på Kontaktkonferansen i år.

Fylkesarkivet er i gang med å implementere nye prosessar og rutinar for bevaring av e-arkiv

Tor Eivind Johansen(KDRS) og Geir Utmo(Fylkesarkivet) Foto: Espen Sæterbø
Fylkesarkivet er i gang med å implementere nye prosessar og rutinar for bevaring av e-arkiv

United World College students visit Fylkesarkivet

Students from UWC. Photo: Espen Sæterbø
More than 30 students from the international United World College in Fjaler arrived at the county hall in Leikanger Tuesday 10th February. The purpose of their visit was to learn more about archives in general and about the County Archis of Sogn og Fjordane.

Elevar frå United World College vitja Fylkesarkivet

Elevar frå UWC. Foto: Espen Sæterbø
Over 30 elevar frå den internasjonale skulen United World College i Fjaler kom til fylkeshuset på Leikanger tysdag 10. februar for å lære meir om arkiv og om Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sitt arbeid.

Besøk av studentar frå høgskulen

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl fortel kvifor ein treng arkiva
Studentar på bachelorstudiet i historie vitja Fylkesarkivet

Ny medarbeidar på Fylkesarkivet

​Annette Langedal Holme skal ordne arkiv på Fylkesarkivet.
​Annette Langedal Holme skal ordne arkiv på Fylkesarkivet. Annette har mastergrad i historie og eit årsstudium i samfunnsfag. Ho har no jobba to år ved Nordfjord Folkemuseum på Sandane. På museet jobba ho som konservator og rådgjevar, med ansvar for samlingsforvaltning og å svare på spørsmål frå publikum.

Kan du gotisk handskrift?

Utdrag frå møtebok med gotisk handskrift
Arkivverket lanserar app for gotisk handskrift

Riksarkivaren seier nei til skyarkivering i utlandet

Arkiv kan ikkje lagrast på serverar som befinn seg utanfor Noreg sine grenser, då dette i praksis vil innebere å føre arkiv ut av landet, seier Riksarkivaren

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login