Offentlege arkiv

Eit arkiv for heile fylket

Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkesk
Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkeskommunen. Ein av dei viktigaste måtane å sikre arkiv, er å syte for god oppbevaring. Arkiva i Fylkesarkivet sitt depot på Leikanger er gått ut av dagleg bruk, men representerer ein viktig og unik informasjonsressurs. Arkiva omfattar perioden frå slutten av 1700-talet og fram til 2000-talet.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane tildelt arkivutviklingsmidlar

24.juni tildelte Riksarkivet i alt 4 millionar på arkivutviklingsprosjekt over heile landet, og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane fekk tilslag på to prosjektsøknader.

Folketeljinga 1815 for Leikanger prestegjeld

Folketal for Legangers Præstegjeld, optaget den 30te April 1815
Ei ny folketeljing frå 1815 har kome for dagen. Denne gongen er det teljinga frå Leikanger prestegjeld.

Kontaktkonferansen 2015 vel overstått!

Foto: Espen Sæterbø/Fylkesarkivet
Årets kontaktkonferanse i Sogndal kommune samla kommunetilsette frå heile fylket til to dagar med arkivfagleg påfyll.

Redusert kapasitet ved kommunearkivordninga 5. -7. mai

Arkivbygget Archon ved IKA Kongsberg. Foto: IKA Kongsberg.
Kommunearkivordninga skal delta på seminar ved IKA Kongsberg dagane 5.-7. mai. All sakshandsaming må vente til 8.mai. Sentralbordet vert betjent.

Kontaktkonferansen 2015

Kravet til at informasjon og dokumentasjon skal vere tilgjengeleg til ei kvar tid er meir og meir aktuelt i ein travel kvardag. Samstundes er det varsla store endringar i kommunesektoren, og desse endringane får følgjer for arkiva. Fullelektroniske arkiv og kommunereform er difor på dagsordenen på Kontaktkonferansen i år.

Fylkesarkivet er i gang med å implementere nye prosessar og rutinar for bevaring av e-arkiv

Tor Eivind Johansen(KDRS) og Geir Utmo(Fylkesarkivet) Foto: Espen Sæterbø
Fylkesarkivet er i gang med å implementere nye prosessar og rutinar for bevaring av e-arkiv

United World College students visit Fylkesarkivet

Students from UWC. Photo: Espen Sæterbø
More than 30 students from the international United World College in Fjaler arrived at the county hall in Leikanger Tuesday 10th February. The purpose of their visit was to learn more about archives in general and about the County Archis of Sogn og Fjordane.

Elevar frå United World College vitja Fylkesarkivet

Elevar frå UWC. Foto: Espen Sæterbø
Over 30 elevar frå den internasjonale skulen United World College i Fjaler kom til fylkeshuset på Leikanger tysdag 10. februar for å lære meir om arkiv og om Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sitt arbeid.

Besøk av studentar frå høgskulen

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl fortel kvifor ein treng arkiva
Studentar på bachelorstudiet i historie vitja Fylkesarkivet

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login