Privatarkiv

Frigjeringa i 1945

Fylkesmannsgarden på Leikanger. Fotograf: Hermund Kleppa.
«Ja det var nokre herlege dagar for dei fleste og det vart festa både dagar og netter.»

Heibergs utanlandske autografar

Brev frå den danske litteraturkritikaren Georg Brandes
Fylkesarkivet har publisert brevsamlinga Gert F. Heiberg kalla utanlandske autografar.

Heibergs norske autografar

Brev frå Hans Jæger
Arkivet frå Øvre Amla blir for tida gjennomgått. I det høvet har me digitalisert ei dokumentsamling Gert F. Heiberg kalla norske autografar.

Arbeidarhistorie frå Lærdal digitalisert

Framsida på møteboka for Lærdal Arbeidarkvinnelag
Fylkesarkivet har digitalisert tre møtebøker frå arbeidarpartilag i Lærdal.

Sogn og Fjordane Fiskarlag

Vellebåten "Nyken" ved Reidarbua på Iglandsvika. Fotograf: ukjend.
Fylkesarkivet har nyleg fått inn arkivmateriale frå Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Bankarkiv frå Vadheim og Høyanger

Ekspedisjonsrommet i Vadheim Privatbank. Fotograf: ukjent
Fylkesarkivet henta tidlegare i haust inn arkivet frå Vadheim Privatbank. Banken hadde òg avdeling i Høyanger.

Arbeidararkiv frå Lærdal

Framsida på første møteboka for Lærdal Arbeidarkvinnelag
Tidlegare i sommar fekk Fylkesarkivet innlevert fleire arbeidararkiv frå Lærdal.

Dale Arbeidarlag

Den fyrste møteboka frå Dale Arbeidarlag vart i førre veke levert inn til Fylkesarkivet. Ho har no blitt digitalisert og lagt ut på Internett.

Reisande prestar

Fort Dansborg i Trankebar. Foto: Esben Agersnap
Kor stor var verda for embetsmenn i sameiningstida med Danmark? Minst to av "1814-prestane" i Sogn og Fjordane hadde livsrøynsler langt utanfor tvillingriket sine grenser.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login