Privatarkiv

Industristaden Høyanger 100 år

Jubileumslogoen
I 2015 er det 100 år sidan industrieventyret i Høyanger tok til. Hovudmarkeringa vil finne stad i helga.

Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag

Ei side frå møteboka til Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag
Den første møteboka frå Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag har blitt digitalisert og gjort tilgjengeleg på Internett.

På tur til Molden

På tur til Molden. Datering og fotograf ukjent.
"Til vinstre hever du dat grøna, jamna Fjellet 'Molden', som er vidgjetet av di at ein her hever slik framifraa god Utsyn yver Horungtindarne og Jotulfjelli i Aust og Jostedalsbriden i Vest."

Frigjeringa i 1945

Fylkesmannsgarden på Leikanger. Fotograf: Hermund Kleppa.
«Ja det var nokre herlege dagar for dei fleste og det vart festa både dagar og netter.»

Heibergs utanlandske autografar

Brev frå den danske litteraturkritikaren Georg Brandes
Fylkesarkivet har publisert brevsamlinga Gert F. Heiberg kalla utanlandske autografar.

Heibergs norske autografar

Brev frå Hans Jæger
Arkivet frå Øvre Amla blir for tida gjennomgått. I det høvet har me digitalisert ei dokumentsamling Gert F. Heiberg kalla norske autografar.

Arbeidarhistorie frå Lærdal digitalisert

Framsida på møteboka for Lærdal Arbeidarkvinnelag
Fylkesarkivet har digitalisert tre møtebøker frå arbeidarpartilag i Lærdal.

Sogn og Fjordane Fiskarlag

Vellebåten "Nyken" ved Reidarbua på Iglandsvika. Fotograf: ukjend.
Fylkesarkivet har nyleg fått inn arkivmateriale frå Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Bankarkiv frå Vadheim og Høyanger

Ekspedisjonsrommet i Vadheim Privatbank. Fotograf: ukjent
Fylkesarkivet henta tidlegare i haust inn arkivet frå Vadheim Privatbank. Banken hadde òg avdeling i Høyanger.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login