Privatarkiv

Martin Schei

Ei side frå møteboka til Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag
Martin Schei frå Førde sette livet til i kampen mot Franco sine opprørsstyrkar. I år blir han sentral i utstillinga «Train to Spain», som tek for seg den nordiske innsatsen i den spanske borgarkrigen.

Wittgenstein i vinden

Eidsvatnet med grunnmuren etter hytta til Wittgenstein.
Sogn Avis melder at eit universitetsnettverk skal synleggjere den austerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein sitt nybrottsarbeid innan arkitektur, ingeniørfag, kunsthistorie og filosofi.

Kommunistarkiv frå Høyanger

Illustrasjon frå lagsbladet "Lyskasteren"
Fylkesarkivet fekk i fjor inn fleire arkiv som dokumenterer kommunistaktiviteten i Høyanger i den tidlege etterkrigstida.

Kvinnestemmer i privatarkiva

Gjertrud Vågene i fint driv, med munnspel og gitar.
Privatarkiva vi oppbevarer ber tydeleg preg av at menn har hatt ei dominerande rolle i samfunnet. Men nokre kvinnearkiv finst, som til dømes det etter Anna Nagelsaker frå Hornindal.

Privatarkiv i Arkivportalen

Privatarkiv i Arkivportalen, fordelt på kommunar.
Fylkesarkivet har no publisert privatarkiva vi oppbevarer til den nasjonale søketenesta Arkivportalen.

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup: Lekende barn
Målaren Nikolai Astrup er i vinden for tida. Forrige veke opna dronning Sonja ei Astrup-utstilling i London.

Nye privatarkiv i 2015

Ei brosjyre frå NBF Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane Bridgekrets)
Fylkesarkivet registrerte 87 nye privatarkiv i 2015. Dei spenner vidt, både når det gjeld omfang og kva type samfunnsdokumentasjon dei dekkjer.

Amerikabrev på lydband

Lydopptak og bandspelar
Mot slutten av fjoråret mottok Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ei samling amerikabrev på lydband. Dei vart i si tid sendt frå Owen Veum til søskenbarnet Bjarne Lunde på Hafslo.

Arkivkatalog for Øvre Amla

Utsyn mot Amlabukti. Fotograf: Reppen, Nils Olsen. Datering: 1909.
Fylkesarkivet har dei siste åra samla inn og ordna arkivet frå Øvre Amla. Dette arbeidet er no runda av.

Industristaden Høyanger 100 år

Jubileumslogoen
I 2015 er det 100 år sidan industrieventyret i Høyanger tok til. Hovudmarkeringa vil finne stad i helga.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login