Privatarkiv

Sogn og Fjordane Krigsinvalideforening

Krigsinvalideforeningen
Fylkesarkivet har motteke arkivmaterialet frå Sogn og Fjordane Krigsinvalideforening. Foreininga var samla for siste gong i desember 2013.

Gardssoge for Juklestad

Juklestad
Joar Sande har sendt oss ei ny gardssoge, denne gongen for Juklestad i Jølster.

Framandbok frå Kviknes Hotel

Kviknes Hotel
Fylkesarkivet har digitalisert framandboka frå Kviknes Hotel for perioden 1890-1902. Protokollen gjev eit oversyn over kven som besøkte dette ærverdige hotellet i tiåret fram mot 1900.

Arkivet etter arkitekt Claus Lindstrøm

Teikning av Synneva Eri-huset, som gjekk tapt i brannen 19. januar
Fylkesarkivet henta før jul inn arkivmateriale etter arkitekt Claus Lindstrøm. Det inneheld sentral dokumentasjon om gamle bygningar i Lærdal. I tillegg er arkivet eit monument over det kolossale vernearbeidet Lindstrøm la ned i bygda.

Gardsdagbøker frå Tysse på Internett

Dag Journal paa Tøsse 1813
Fylkesarkivet har digitalisert gardsdagbøkene etter sorenskrivar Nils Landmark. Det er tale om i alt 28 dagbøker frå perioden 1813-1842.

Lærararkiv

På tampen av året kom det inn ei spanande avlevering frå Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane. Det inneheld mellom anna dei eldste møtebøkene frå krinslaga Firda lærarlag og Sogn lærarlag. Desse protokollane har me digitalisert og lagt ut på Internett.

Høyanger Elektrikerforening

30-årsberetning : 1918-1948
Ein spanande tilvekst har i haust kome inn til Arbeidararkivet i Sogn og Fjordane. Det gjeld arkivet frå Høyanger Elektrikerforening, ei fagforeining med ei soge som går attende til 1918.

Kristian Eikås

Eksempel på arbeid av Kristian Eikås
Arkivet etter Kristian Eikås vert no gjennomgått og ordna av døtrene hans. Det er eit spanande og verdfullt materiale som med det vert systematisert og katalogisert for ettertida.

Arkivet etter Per Håland ferdig ordna

Visittkortet til Per Håland
Fylkesarkivet fekk tidlegare i år midlar frå Norsk kulturråd til ordning av arkivet etter pressemannen Per Håland. Dette prosjektet er no vel i hamn.

Då "Venstre-Lina" skulle skaffast hus

Ei side frå skodespelet
Kva høver vel betre på valdagen enn eit skodespel med politisk innhald? "Då 'Venstre-Lina' skulle skaffast hus" er skrive av Ivar Kleiva.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login