Privatarkiv

Heibergs utanlandske autografar

Brev frå den danske litteraturkritikaren Georg Brandes
Fylkesarkivet har publisert brevsamlinga Gert F. Heiberg kalla utanlandske autografar.

Heibergs norske autografar

Brev frå Hans Jæger
Arkivet frå Øvre Amla blir for tida gjennomgått. I det høvet har me digitalisert ei dokumentsamling Gert F. Heiberg kalla norske autografar.

Arbeidarhistorie frå Lærdal digitalisert

Framsida på møteboka for Lærdal Arbeidarkvinnelag
Fylkesarkivet har digitalisert tre møtebøker frå arbeidarpartilag i Lærdal.

Sogn og Fjordane Fiskarlag

Vellebåten "Nyken" ved Reidarbua på Iglandsvika. Fotograf: ukjend.
Fylkesarkivet har nyleg fått inn arkivmateriale frå Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Bankarkiv frå Vadheim og Høyanger

Ekspedisjonsrommet i Vadheim Privatbank. Fotograf: ukjent
Fylkesarkivet henta tidlegare i haust inn arkivet frå Vadheim Privatbank. Banken hadde òg avdeling i Høyanger.

Arbeidararkiv frå Lærdal

Framsida på første møteboka for Lærdal Arbeidarkvinnelag
Tidlegare i sommar fekk Fylkesarkivet innlevert fleire arbeidararkiv frå Lærdal.

Dale Arbeidarlag

Den fyrste møteboka frå Dale Arbeidarlag vart i førre veke levert inn til Fylkesarkivet. Ho har no blitt digitalisert og lagt ut på Internett.

Reisande prestar

Fort Dansborg i Trankebar. Foto: Esben Agersnap
Kor stor var verda for embetsmenn i sameiningstida med Danmark? Minst to av "1814-prestane" i Sogn og Fjordane hadde livsrøynsler langt utanfor tvillingriket sine grenser.

Kjelde til 1814 digitalisert

Brev Copiebog
Fylkesarkivet har digitalisert ei kopibok frå skipsbyggjar Tønnes Rolfsen. Den 12. mars 1814 skreiv han eit brev til broren, Ludolf Eide, som budde på Hovland i Sogndal. I brevet fortel Tønnes om bededagen og eidsavlegginga, sett frå Bergen.

Lagsblad frå Leikanger Arbeidarungdomslag digitalisert

Framsida til lagsbladet "Mot Mål"
Ja den 1 mai hev me vel høgtida, eg trur eg er inkje åleina, når eg seier det finst inkja dag ein ser fram til med slik spaning og forventning so den 1 mai.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login