Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Privatarkiv

Martin Schei

Ei side frå møteboka til Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag
Martin Schei frå Førde sette livet til i kampen mot Franco sine opprørsstyrkar. I år blir han sentral i utstillinga «Train to Spain», som tek for seg den nordiske innsatsen i den spanske borgarkrigen.

Skrivande bønder i Hornindal

Horningdalen efter den Sorte død.
Jostein Fet har ved si gransking av den litterære kulturen mellom ålmugen på Nordvestlandet endra vår forståing av lese- og skrivekunna til bønder i tidleg moderne tid. Eit viktig kjeldegrunnlag i boka Skrivande bønder var gardsarkivet frå Kirkhorn i Hornindal.

Bumerke frå Sogn

Bumerke frå Klevald
"Bumærker! Hvad er det for noget da?" Dette var svaret Gert F. Heiberg ofte fekk då han registrerte bumerke frå Sogn. Innsamlinga hans har no blitt digitalisert.

Wittgenstein i vinden

Eidsvatnet med grunnmuren etter hytta til Wittgenstein.
Sogn Avis melder at eit universitetsnettverk skal synleggjere den austerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein sitt nybrottsarbeid innan arkitektur, ingeniørfag, kunsthistorie og filosofi.

Kommunistarkiv frå Høyanger

Illustrasjon frå lagsbladet "Lyskasteren"
Fylkesarkivet fekk i fjor inn fleire arkiv som dokumenterer kommunistaktiviteten i Høyanger i den tidlege etterkrigstida.

Kvinnestemmer i privatarkiva

Gjertrud Vågene i fint driv, med munnspel og gitar.
Privatarkiva vi oppbevarer ber tydeleg preg av at menn har hatt ei dominerande rolle i samfunnet. Men nokre kvinnearkiv finst, som til dømes det etter Anna Nagelsaker frå Hornindal.

Privatarkiv i Arkivportalen

Privatarkiv i Arkivportalen, fordelt på kommunar.
Fylkesarkivet har no publisert privatarkiva vi oppbevarer til den nasjonale søketenesta Arkivportalen.

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup: Lekende barn
Målaren Nikolai Astrup er i vinden for tida. Forrige veke opna dronning Sonja ei Astrup-utstilling i London.

Nye privatarkiv i 2015

Ei brosjyre frå NBF Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane Bridgekrets)
Fylkesarkivet registrerte 87 nye privatarkiv i 2015. Dei spenner vidt, både når det gjeld omfang og kva type samfunnsdokumentasjon dei dekkjer.

Amerikabrev på lydband

Lydopptak og bandspelar
Mot slutten av fjoråret mottok Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ei samling amerikabrev på lydband. Dei vart i si tid sendt frå Owen Veum til søskenbarnet Bjarne Lunde på Hafslo.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login