Aktuelt

Formannskapsprotokoll, Florø kommune 1895-1910
(08.11.2013)
Fylkesarkivet held fram med digitaliseringsarbeidet. Stadig meir av papirarkiv vert tilgjengelege for brukarane våre på Internett.
Gjennomgang av avleveringsinstruksen (foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)
(28.10.2013)
Torsdag 24. oktober arrangerte Fylkesarkivet fagdag. Temaet for dagen var avlevering av arkiv.
Ordførarar i fylket i perioden 1932-1934
(12.08.2013)
Ikkje? Då veit du kan hende ikkje kven som var varaordførar heller? Dersom du er interessert i dette, kan du klikka deg inn på dette dokumentet og finna det ut. Her er ei oversikt over kven som var ordførar og varaordførar i alle dei 39 kommunane i Sogn og Fjordane i denne perioden.
Heile kommuneadministrasjonen på arkivkurs (Foto: Linda Lyngstad)
(14.06.2013)
Bremanger kommune har i vår gjennomført arkivkurs for sakshandsamarar. Både sakshandsamarar og leiinga i kommunen var med.
Årets kontaktkonferansen samla om lag 70 personar på Hotel Alexandra i Loen
(02.05.2013)
Årets kontaktkonferansen samla om lag 70 personar på Hotel Alexandra i Loen. No legg me ut presentasjonane som vart haldne.
Her er QR-koden til Kontaktkonferansen 2013.
(26.02.2013)
Kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet inviterer til Kontaktkonferansen 2013.
Plassering av arkivet i 2007
(11.02.2013)
Sakte, men sikkert arbeider me oss gjennom dei kommunale arkiva som er plasserte i depot her på fylkeshuset. Målet er å gjera arkiva meir tilgjengelege for folk flest. I det siste er dei kommunale arkiva frå Balestrand grovordna, registrerte og arkivkatalogen er tilgjengeleg på Arkivportalen.no.
Magasina våre er fulle av spanande lesestoff
(29.01.2013)
Ein viktig del av jobben for oss på Fylkesarkivet er å hjelpa publikum med å finna ut av ulike spørsmål som ein kan finna svar på i arkiva. Frå 2006 har Fylkesarkivet vore depot for dei fleste kommunale arkiva i fylket. Dei siste to åra har me ført statistikk over kor mange førespurnadar det er frå desse arkiva, og me ser at talet aukar.
Avlevering av tannjournalar. Foto: Cecilie Astrup Bustad
(20.12.2012)
19. desember vart årets siste ladning med tannhelsejournalar avlevert til Fylkesarkivet. Journalane kom frå tannklinikkane i Gaupne og Hafslo. Med avleveringa frå desse klinikkane har i alt 28 klinikkar levert sine gamle journalar til Fylkesarkivet.
Dette biletet vart teke då Luster kommune avleverte arkiv i 2007
(10.12.2012)
Fredag 7. desember var Fylkesarkivet på synfaring i fjernarkivet til Luster kommune. Dei ynskjer å setja i gang å klargjera arkiv yngre enn 1963 for avlevering.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login