Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Aktuelt

Skanning av stadnamnskart
(25.05.2016)
Denne veka fekk vi ny medarbeidar på Fylkesarkivet. Jadranka Kurtic skal jobbe med å skanne kart brukt i samband med kartfesting av stadnamn.
(08.01.2016)
I siste Kjelda skreiv Kristian Solvang om stadnamnet Spikkelasisva i Luster. Turid Nåtedal har kontakta oss, og sendt oppskrifter på spikkelasi.
Kommunevåpenet til Gulen kommune
(20.03.2015)
Fylkesarkivet har fått tilgang til 1 600 stadnamn frå Gulen. Dette er namn frå hovudoppgåva " Stadnamn frå Eivindvik" av Henrik Arne Losnegaard. Oppgåva er skriven ved Universitetet i Bergen og innlevert i 1981.
Heile 45 deltakarar møtte fram i rådhuset
(19.02.2015)
Stadnamngruppa: Arne Kvalen, Olav Stølen og Bjørg Hovland representerer kvart sitt sogelag: Hafslo sogelag, Jostedal historielag og Luster sogelag
Kommunevåpenet til Luster kommune
(06.03.2014)
Henting av stadnamnmateriale
Fylkesatlas.no - Luster
(02.05.2013)
Fylkesarkivet vil no gå i gang å publisere stadnamn for Luster kommune på Internettadressene www.fylkesatlas.no og www.fylkesarkiv.no. Vi har lagt ut 2 086 stadnamn allereie. Kommunen har løyvd pengar til å få gjort dette viktige kulturhistoriske arbeidet. Det er dei tre sogelaga som har stått for nyinnsamling av stadnamna på grunnlag av skuleborninnsamlinga i 1932, innsamlinga til Frøysadal og frå den store stadnamninnsamlinga i 1985 og utover.
Eidsvollsmann i stadnamn
(16.05.2012)
No kan du finne om lag 8 000 stadnamn for Sunndal kommune i Møre og Romsdal både på kart på www.fylkesatlas.no og i databasesøk.
(25.02.2011)
Haram kommune i Møre og Romsdal har no fått ut 7040 stadnamn på Internett. Namna blei samla inn i 1980-åra og er no tilgjengelege via karttenesta www.fylkesatlas.no. Dette er resultat av eit samarbeid mellom Kulturnett Møre og Romsdal og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login