Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Årdal

Karl Seglem: "Mitt arkiv"

Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Dampskipsbryggja i Seimsdalen

Kaien i Seimsdalen. Fotograf: Hermund Kleppa
Storhending i Seimsdalen for 90 år sidan. Laurdag 30. mars 1926 kom «Storedampen» til nybygd kai for første gong. «Flaggi .. til topps», skreiv Thomas Hæreid i kvadet "Til Seimsdalen". «Og no er seimsdølerne i høg stemning» står det i ei notis i Sogns Tidende.

Jan Roger Øren: "Mitt arkiv"

Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Reiselivsbilete til Fylkesarkivet

Albumside frå Aase Udberg si første Amerika-reise i 1959. Foto: Aase Udberg.
«Jeg har 2 store hobbier. Den ene er å reise og den annen er å fotografere. Og når jeg så kan få kombinere disse to blir det riktig artig».

Karl Seglem slepp ny plate denne veka

NyeSongar.no cover (NORCD/Musikkoperatørene)
Musikar og komponist Karl Seglem frå Årdalstangen slepp plata "NyeSongar.no" fredag 18. oktober.

Luke # 17

Karl Seglem (foto: Laila Meyrick)
Komponist, musikar og poet Karl Seglem opnar den syttande luka i adventskalenderen til musikkarkivet.

Som spor på Nasjonal Jazzscene 7. desember

Karl Seglem (foto: Laila Meyrick)
Fredag 7. desember kl. 21.00 framførar komponist, tenorsaksofonist og bukkehornspelar Karl Seglem tingingsverket Som Spor på Nasjonal Jazzscene i Oslo.

Årdal-Sogn Rotaryklubb

Årdal-Sogn Rotaryklubb
Årdal-Sogn Rotaryklubb deponerte for ei tid tilbake arkivmaterialet sitt på Fylkesarkivet. Klubben ligg no i dvale, men arkivet fortel at det før var livleg aktivitet.

Folkemusikkperler frå Sogn og Fjordane - Karl Seglem si speleliste

Karl Seglem (c) Oddleiv Apneseth
Fylkesarkivet si folkemusikkavdeling presenterer her ei ny speleliste med musikk frå fylket. Musikar, komponist og poet Karl Seglem frå Årdalstangen har sett saman ei speleliste på oppmoding frå folkemusikkarkivet.

Årdal sogelag registrerer Hydro-bilete

Kurs i fotoregistrering på Klingenberg Hotel. Fotograf: Jonny Asperheim.
Fredag 30. september var fotoarkivaren i Årdal og heldt kurs i fotoregistrering for Årdal sogelag. Sogelaget har nemleg teke på seg jobben med å registrere opplysningar til dei historiske fotografia til Hydro Aluminium Årdal.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login