Gulen

Då "Venstre-Lina" skulle skaffast hus

Ei side frå skodespelet
Kva høver vel betre på valdagen enn eit skodespel med politisk innhald? "Då 'Venstre-Lina' skulle skaffast hus" er skrive av Ivar Kleiva.

Foto frå Eivindvik prestegard

Utsyn frå Krossteigen mot Gulen kyrkje. Fotograf: Astrid Beichmann Hovden.
Tidlegare i år fekk Fylkesarkivet ei fotosamling på kring 300 bilete med motiv frå prestegarden i Eivindvik i gåve frå Karl-Anders Hovden. Eit lite utval bilete frå samlinga er no tilgjengeleg på nettsidene våre.

Spanande besøk i Gulen

Måndag 22.oktober reiste kommunearkivordninga mannsterke på vitjing til Gulen kommune. På dagsorden stod elektroniske arkiv, samt papirarkiv danna etter 1964.

Gulen på Arkivportalen.no

På Arkivportalen kan du finne arkivopplysningar frå heile landet
Arbeidet med arkivet etter Gulen kommune fram til 1964 er no sluttført. 81 kommunale arkiv frå Gulen er publiserte på Arkivportalen.no

Arkiva frå Brekke og Førde er på Arkivportalen.no

Frå avleveringa i Gulen kommune, 2006.
På kommunearkivordninga har fokus i det siste mellom anna vore å få best mogleg oversikt over dei kommunale arkiva i depot. I 2006 avleverte Gulen kommune arkiva frå Brekke og Gulen kommunar eldre enn 1964 til depot på fylkesarkivet. Saman med arkivet frå Førde, har desse arkiva stått i fokus den siste tida. No er arkiva frå Brekke og Førde på Arkivportalen.no.

Gulen kommune er no i «boks»

Det går unna i hovudmagasinet for tida. Denne veka kom det eldste arkivet etter Gulen kommune på plass.

Formannskapsprotokollar på nett – eit unikt publikumstilbod

Fylkesarkivet har til no registrert heile 96 000 formannskapssaker i databasane våre, dei fleste med kjeldekopi, og fleire kjem. Formannskapsprotokollane er ei unik historisk kjelde. Prøv eit søk, her er mykje å finne.

Den galne måndagen og anna uvèr

"Den 11te Martii dette Aar Omkom paa Søen her i Kaldet 22 Mandspersoner ved en o
Stormar har dei siste dagane herja i fylket vårt. Det er meldt om store materielle øydeleggingar. Dagmar har knekt tre, kasta båtar på land, og elles fare stygt med bygningar og vegar. Heldigvis ser dei menneskelege skadane ut til å vere små. Brottvêr har fleire gonger heimsøkt Sogn og Fjordane, og ein av dei verste var truleg orkanen i 1822.

Registrering av formannskapsprotokollar

Fylkesarkivet held på med eit større arbeid med å registrera, digitalisera og publisera møtebøker frå kommunane i fylket frå 1837 til kring 1920.

Skulehistorie og huldrer i Takle

Takle skule, fotoavdelinga fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Mange tidlegare grendeskular har fått eit nytt liv som grendehus . Takle skule er ein av desse, og deler av skulehistoria vil no kome i bokform, saman med lokale huldrehistoriar.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login