Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Sentralt kjeldemateriale til krafthistorie i fylket vert ordna og gjort tilgjengeleg

Sentralt kjeldemateriale til krafthistorie i fylket vert ordna og gjort tilgjengeleg

Del av YFK-arkivet før ordning
Eksempel frå YFK-arkivet
Eksempel frå YFK-arkivet
I samarbeid med Sogn og Fjordane Energi er Fylkesarkivet i gang med å samle inn og ordne det eldste arkivtilfanget frå Ytre Fjordane Kraftlag. I dette materialet ligg det spanande kjelder om krafthistoria i fylket vårt.

Ålfot interkommunale kraftselskap vart stifta i
1918. Det var fylkeskommunen og fleire kommunar i ytre Sunnfjord og Nordfjord
som tok initiativ til og byggje ut vassdragsressursane i Ålfoten.


På grunn av store problem, både teknisk og
økonomisk, vart selskapet omdanna i 1928, og fekk namnet Ålfotselskapet.
Selskapet gjekk over ende i 1936 og Ytre Fjordane Kraftlag vart skipa. I 2003
gjekk Ytre Fjordane Kraftlag saman med fleire andre selskap inn i Sogn og
Fjordane Energi.

På Fylkesarkivet er det Bodil Marie Nornes som har
ansvar for å ordne og katalogisere dette interessante arkivmaterialet.

Les meir om Ålfotsaka på fylkesleksikonet til NRK

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login