Aktuelt

Kulturhistorisk leksikon - artikkelcollage
(21.10.2013)
Kulturhistorisk Leksikon har runda 1700 artiklar. Det er ein omfattande teneste som er gratis og open for alle. Her finn du stoff om krigen i Sogn og Fjordane, Fylkesbaatane, administrasjonshistorie, kyrkjer, gamle handelsstader, veghistorie og mykje, mykje meir. Heile fylket er dekka. Artiklane er gjennomgått av fagfolk, og har kjeldetilvisingar. Kjende forfattarar og lokalhistorikarar i fylket har bar bidrege i denne store databasen. -Nysgjerrig? Gå inn og sjå på stoff frå din heimkommune.
NyeSongar.no cover (NORCD/Musikkoperatørene)
(15.10.2013)
Musikar og komponist Karl Seglem frå Årdalstangen slepp plata "NyeSongar.no" fredag 18. oktober.
Logo Vestlandskappleiken (teikning: Oddvar Torsheim)
(15.10.2013)
Resultata frå Vestlandskappleiken i Førde er no klare.
Logo Vestlandskappleiken 2013 (teikning: Oddvar Torsheim)
(07.10.2013)
Årets Vestlandskappleik vert halden på Rica Sunnfjord Hotell i Førde, fredag 11. - sundag 13. oktober. Gamlebanken spelemannslag er arrangør.
Stien startar ved Skiva og går til Dalhjellar og Stokkete
(04.10.2013)
Den 3. oktober opna Leikanger barneskule turstien innover Henjadalen. Den går frå Skiva til Dalhjellar og Stokksete. (Stadnamnet Skiva viser til ei gamal skytebane som låg her. Dei to andre namna er stølsnamn.) Det er 5. og 6. klasse på skulen som har rydda og merka den gamle stien slik at alle kan bruke han. Siri Storevik har vore ansvarleg for prosjektet på skulen.
Erlend Apneseth (foto: Vegard Fimland)
(01.10.2013)
Torsdag 3. oktober kl. 19.00 er det plateslepp for Erlend Apneseth si debutplate på Riksscenen i Oslo.
Visittkortet til Per Håland
(27.09.2013)
Fylkesarkivet fekk tidlegare i år midlar frå Norsk kulturråd til ordning av arkivet etter pressemannen Per Håland. Dette prosjektet er no vel i hamn.
(20.09.2013)
Etter omfattande drøftingar i Odelstinget og Lagtinget i 1918, vart Sogn og Fjordane fastsett som nytt fylkesnamn i staden for det gamle Nordre Bergenhus Amt. Namneendringa vart lovfesta 14. august. Samstundes vart amt til fylke og amtmann til fylkesmann. Geistleg skulle Sogn og Fjordane no høyre til Bjørgvin bispedøme, i staden for det gamle Bergens stift.
(20.09.2013)
Sogn og Fjordane fylke vart oppretta ved Kongeleg Resolusjon av 19. september 1763. Det som i røynda skjedde var at Bergenhus amt, oppretta i 1660, vart delt i to: Nordre Bergenhus amt og Søndre Bergenhus amt. Boka Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennom 150 år (1987) har eit kort kapittel om opprettinga
(19.09.2013)
Hjarteleg til lykke med 250-års dagen.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login