Aktuelt

Fylkeskappleiken 2014
(24.03.2014)
Fredag 28. og laurdag 29. mars skipar tre lokallag i Gloppen kommune til årets fylkeskappleik. Kappleiken går føre seg i aulaen på Firda vidaregåande skule på Sandane.
Jens Gold føreles om verneutstyr. Foto: Elin Østevik.
(17.03.2014)
Ingenting varer evig. Heller ikkje fotosamlingane Fylkesarkivet tek vare på. Men vi gjer vårt beste for å sikre at samlingane vi forvaltar får ei lengst mogleg levetid. På seminaret «Håndtering av skadet fotografisk materiale» lærte fotoarkivaren meir om korleis ein best tek vare på fotomateriale med ulike skader og nedbrytingsteikn.
Sjur Hesjevoll (foto: Odd Helmer Handeland)
(17.03.2014)
I år er det 100 år sidan kunstnaren og spelemannen Sjur Hesjevoll blei fødd. Laurdag 22. mars blir dette markert med utstilling, konsert og dans i Jostedal samfunnshus.
Kari Malmanger (foto: Oddleiv Apneseth)
(14.03.2014)
Sundag 16. mars kl. 18.00 inviterer Luster Folkeakademi og Jostedal spel- og dansarlag til konsert med Kari Malmanger og Linda Gytri. Konserten er på Jostedal hotell.
Illstutrasjonsfoto:  Deutsche Fotothek/Wikimedia Commons
(14.03.2014)
Dei kommunale overformynderia er historie. 1. juli 2013 overtok staten v/fylkesmennene denne viktige oppgåva. Kva skjer med arkiva i samband med ei slik reform? Reglane er klare: Når ei oppgåve blir overført frå kommune til stat eller motsett, skal arkivet avsluttast, og overførast til depot.
Ole Elias Holck (1774-1842)
(12.03.2014)
1814. Det var litt av eit år. Under dramatiske omstende, i kjølvatnet av krig og europeisk maktspel, fekk Noreg sitt sjølvstende. Som offiser stod Ole Elias Hock frå Lavik midt i hendingane. På Fylkesarkivet sine sider kan du lese heile den spanande dagboka hans.
(10.03.2014)
Visningssidene for databasane våre er for tida ustabile.
Dina Krogh og familien
(07.03.2014)
Då Grunnlova vart skriven i 1814 fekk ikkje kvinner stemmerett. Det så sjølvsagt at kvinner ikkje skulle delta i det politiske liv, at det var ikkje eingong presisert at stemmeretten ikkje galt dei.
Forsida til Førde formannskap si møtebok for perioden 1861-1871.
(07.03.2014)
Fylkesarkivet har i år sett fokus på publisering av møtebøker frå formannskap og kommunestyre. Me har komme godt i gang med arbeidet, og stadig fleire protokollar vert tilgjengelege på heimesidene våre.
Lars Husteveit skal designe nye heimesider og det ser vi fram til med spaning
(07.03.2014)
På Fylkesarkivet har vi med jamne mellomrom faglunsj. Då set vi av tid til å diskutere saker og tema som vi ikkje har tid til elles i ein travel kvardag.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login