Aktuelt

Framsida av Kjelda
(12.12.2013)
Siste nummeret av Kjelda for 2013 er i desse dagar på veg ut til tingarane våre. I dette nummeret er det ein god del jubileumsstoff, både om 250-åringen Sogn og Fjordane fylke og markeringa av at det er 100 år sidan kvinner fekk allmenn stemmerett.
30-årsberetning : 1918-1948
(11.12.2013)
Ein spanande tilvekst har i haust kome inn til Arbeidararkivet i Sogn og Fjordane. Det gjeld arkivet frå Høyanger Elektrikerforening, ei fagforeining med ei soge som går attende til 1918.
Frå sorenskrivargarden på Løken. Fotograf: Hans A. Faleide
(06.12.2013)
Denne veka går vert 250års-jubileet til Sogn og Fjordane fylke feira ei veke til endes på den gamle skrivargarden Leikvin på Løken i Eid. Men også staden Leikvin har sine jubileum. Her heldt sorenskrivaren i Nordfjord til i ca. 250 år – frå 1700 til 1957.
Stavenes
(28.11.2013)
«Vi på Berstad såg ikkje sjøen eller båtane derifrå, men vi kjende dei på «målet» som vi høyrde heilt opp til oss.» Kjølsdalen i Nordfjord var stoppestaden til folket på garden Berstad. I åra 1858 – 2000 hadde Fylkesbaatane over 200 stoppestader. Regelen var at båtane varsla anløp med eit langt støyt i fløyta.
Kukoppe-Indpodnings-Attest
(28.11.2013)
I arkivet etter Innvik Helseråd fann me dette dokumentet frå 1885. Det gjev eit lite blikk inn i ein viktig del av utviklinga av helsevesenet vårt.
8. klasse frå Leikanger ungdomskule vitja Fylkesarkivet
(14.11.2013)
Onsdag 13.november vitja 27 elevar frå Leikanger ungdomskule Fylkesarkivet. I løpet av tre timar frekk dei høyra om kva Fylkesarkivet er, og kva me driv med.
Formannskapsprotokoll, Florø kommune 1895-1910
(08.11.2013)
Fylkesarkivet held fram med digitaliseringsarbeidet. Stadig meir av papirarkiv vert tilgjengelege for brukarane våre på Internett.
Borghild Sørefjord, Ella Berge og Elna Berge. Foto: Bjarne Råsberg.
(01.11.2013)
Denne veka vart 145 foto frå fotosamlinga etter Bjarne Råsberg (1900-1942) digitalisert og gjort tilgjengeleg på nettsidene våre. Dermed er heile fotosamlinga etter denne særs dyktige fotografen frå Hyllestad tilgjengeleg for ålmenta.
Gjennomgang av avleveringsinstruksen (foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)
(28.10.2013)
Torsdag 24. oktober arrangerte Fylkesarkivet fagdag. Temaet for dagen var avlevering av arkiv.
Eksempel på arbeid av Kristian Eikås
(23.10.2013)
Arkivet etter Kristian Eikås vert no gjennomgått og ordna av døtrene hans. Det er eit spanande og verdfullt materiale som med det vert systematisert og katalogisert for ettertida.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login