Aktuelt

Fylkebaatane, sommarruter 1913
(20.08.2013)
«Ja, Fylkesbaatane kan jubilera», sa Jon Skjeldestad i Sogndal då han høyrde om FSF-jubileet i 2008, «dei gjekk innom i alle krinklekrokar.» Eldre ruter og rutehefte er ei viktig kjelde til kunnskap om den einskilde «krinkelkroken»/båtstoppestaden (boka Dampen og kaia har omtale av 234 stoppestader i Sogn og Fjordane), om fylkesreiarlaget og om samferdsla i vid tyding. Fylkesarkivet si rutesamling omfattar pr. dags dato vel 60 rutehefte (sjå register her). Og – dersom du har eldre rutehefte du kan tenkja deg å gje til Fylkesarkivet si FSF-rutesamling, er du hjarteleg velkommen!
«En hjertelig hilsen frå lille Gyda til Tante Linn». Fotograf: Norland.
(19.08.2013)
Fylkesarkivet har fått kring 100 foto etter Albert Vamråk (1886-1974) i gåve. Albert Vamråk kom frå Kyrkjebø i Sogn og starta i 1919 Vamråk sildesalteri i Kalvåg, Bremanger. Det er etterkomarane etter Albert Vamråk som har gitt oss fotosamlinga. Samlinga inneheld portrettbilete frå Noreg og USA.
Ordførarar i fylket i perioden 1932-1934
(12.08.2013)
Ikkje? Då veit du kan hende ikkje kven som var varaordførar heller? Dersom du er interessert i dette, kan du klikka deg inn på dette dokumentet og finna det ut. Her er ei oversikt over kven som var ordførar og varaordførar i alle dei 39 kommunane i Sogn og Fjordane i denne perioden.
Visittkortet til Per Håland
(09.08.2013)
Fylkesarkivet fekk tidlegare i år midlar frå Kulturrådet til ordning av arkivet etter pressemannen Per Håland. Arbeidet er no i full gang.
Fridtjov den frøkne. Foto: Hermund Kleppa
(31.07.2013)
Det er i dag 100 år sidan statuen av Fridtjov den frøkne vart avduka. Hendinga vert markert med eit fyldig jubileumsprogram.
(25.07.2013)
På øya Mousa står ei vel 13 meter høg jernalderborg. Mousa Broch er ein av dei største turistattraksjonane på Shetland. Borga er nemnd i den islandske ættesoga om Egil Skallagrimson. Soga fortel at Bjørn Brynjulvsson frå Aurland budde i borga ein vinter saman med Tora, dotter til hersen Tore i Fjordane. Bjørn hadde bortførd Tora og var etter lovene fredlaus mann.
(02.07.2013)
Spelemannen Erlend Apneseth frå Jølster vart tildelt Fureprisen 2013 under Landskappleiken i helga.
Lærdal kai 1947
(28.06.2013)
Ja, nettopp, i Lærdal og Balestrand, sommaren 1947. Og det er kan henda den einaste gongen eit hangarskip har vore på ferde i Sognefjorden. Siste artikkel i Kulturhistorisk Leksikon handlar om eit nederlandsk flåtebesøk i Sogn. Ein utflytta nordfjording fekk nyleg fatt i eit «ukjent» foto på ein internett-auksjon: fylkesbåten «Sandøy» til kai i Lærdal med tre krigsskip oppankra på fjorden, det eine ein hangarskip-liknande farkost .
Framsida på Kjelda nr. 2 2013
(26.06.2013)
Det andre nummeret av Kjelda for 2013 er i desse dagar på veg ut til tingarane våre. I dette nummeret kan du lese intervju med Unni Løvlid, om stadnamn i Luster og om bedrifta Ingvald Totland starta i Kalvåg for nesten 100 år sidan.
Heile kommuneadministrasjonen på arkivkurs (Foto: Linda Lyngstad)
(14.06.2013)
Bremanger kommune har i vår gjennomført arkivkurs for sakshandsamarar. Både sakshandsamarar og leiinga i kommunen var med.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login