Aktuelt

(30.08.2013)
Sogn og Fjordane fylke har fleire fylkesmerke. Først kjem fylkesvåpenet og fylkesflagget, deretter fylkesblomen og fylkessteinen. Fylkesbaatane-flagget høyrer også med, som monument over ei fylkeskommunal verksemd i 150 år. Sogn og Fjordane har også sitt fylkestre; einen eller einer, mange stader også kalla sprakje.
(29.08.2013)
Sogn og Fjordane fylke har fleire symbol eller kjennemerke. Først kjem fylkesvåpen og fylkesflagg, deretter fylkesblom, fylkesstein og fylkestre. Denne artikkelen handlar om fylkesblomen - revebjølla.
Negativalbum nr. 20-22 inneheld bilete frå åra 1952-1955. Foto: Elin Østevik.
(29.08.2013)
I fjor fekk vi negativsamlinga etter ingeniør Kristian Berge (1887-1965) i gåve frå Stryn kommune. No har fleire negativ etter Berge dukka opp hjå slektningane til Berge.
(28.08.2013)
"Det henstilles til statsmagterne under den mulige forandring af rigets geistlige og civile inddelingsnavne at ombytte betegnelsen Nordre Bergenshus amt med Sygna og Firda syssel". (Tilråding frå Nordre Bergenhus amtsting, 7. juni 1907. Vedteke med 27 mot 7 røyster)
Fylkebaatane, sommarruter 1913
(20.08.2013)
«Ja, Fylkesbaatane kan jubilera», sa Jon Skjeldestad i Sogndal då han høyrde om FSF-jubileet i 2008, «dei gjekk innom i alle krinklekrokar.» Eldre ruter og rutehefte er ei viktig kjelde til kunnskap om den einskilde «krinkelkroken»/båtstoppestaden (boka Dampen og kaia har omtale av 234 stoppestader i Sogn og Fjordane), om fylkesreiarlaget og om samferdsla i vid tyding. Fylkesarkivet si rutesamling omfattar pr. dags dato vel 60 rutehefte (sjå register her). Og – dersom du har eldre rutehefte du kan tenkja deg å gje til Fylkesarkivet si FSF-rutesamling, er du hjarteleg velkommen!
«En hjertelig hilsen frå lille Gyda til Tante Linn». Fotograf: Norland.
(19.08.2013)
Fylkesarkivet har fått kring 100 foto etter Albert Vamråk (1886-1974) i gåve. Albert Vamråk kom frå Kyrkjebø i Sogn og starta i 1919 Vamråk sildesalteri i Kalvåg, Bremanger. Det er etterkomarane etter Albert Vamråk som har gitt oss fotosamlinga. Samlinga inneheld portrettbilete frå Noreg og USA.
Ordførarar i fylket i perioden 1932-1934
(12.08.2013)
Ikkje? Då veit du kan hende ikkje kven som var varaordførar heller? Dersom du er interessert i dette, kan du klikka deg inn på dette dokumentet og finna det ut. Her er ei oversikt over kven som var ordførar og varaordførar i alle dei 39 kommunane i Sogn og Fjordane i denne perioden.
Visittkortet til Per Håland
(09.08.2013)
Fylkesarkivet fekk tidlegare i år midlar frå Kulturrådet til ordning av arkivet etter pressemannen Per Håland. Arbeidet er no i full gang.
Fridtjov den frøkne. Foto: Hermund Kleppa
(31.07.2013)
Det er i dag 100 år sidan statuen av Fridtjov den frøkne vart avduka. Hendinga vert markert med eit fyldig jubileumsprogram.
(25.07.2013)
På øya Mousa står ei vel 13 meter høg jernalderborg. Mousa Broch er ein av dei største turistattraksjonane på Shetland. Borga er nemnd i den islandske ættesoga om Egil Skallagrimson. Soga fortel at Bjørn Brynjulvsson frå Aurland budde i borga ein vinter saman med Tora, dotter til hersen Tore i Fjordane. Bjørn hadde bortførd Tora og var etter lovene fredlaus mann.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login