Reply to comment

Sentralt kjeldemateriale til krafthistorie i fylket vert ordna og gjort tilgjengeleg

Del av YFK-arkivet før ordning
Eksempel frå YFK-arkivet
I samarbeid med Sogn og Fjordane Energi er Fylkesarkivet i gang med å samle inn og ordne det eldste arkivtilfanget frå Ytre Fjordane Kraftlag. I dette materialet ligg det spanande kjelder om krafthistoria i fylket vårt.

Ålfot interkommunale kraftselskap vart stifta i
1918. Det var fylkeskommunen og fleire kommunar i ytre Sunnfjord og Nordfjord
som tok initiativ til og byggje ut vassdragsressursane i Ålfoten.


På grunn av store problem, både teknisk og
økonomisk, vart selskapet omdanna i 1928, og fekk namnet Ålfotselskapet.
Selskapet gjekk over ende i 1936 og Ytre Fjordane Kraftlag vart skipa. I 2003
gjekk Ytre Fjordane Kraftlag saman med fleire andre selskap inn i Sogn og
Fjordane Energi.

På Fylkesarkivet er det Bodil Marie Nornes som har
ansvar for å ordne og katalogisere dette interessante arkivmaterialet.

Les meir om Ålfotsaka på fylkesleksikonet til NRK

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <h3> <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login