Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Siste tur for "Kommandøren" 2. påskedag

Siste tur for "Kommandøren" 2. påskedag

Kommandøren
Kommandøren
Kommandøren. Namnet går som ein raud tråd gjennom soga til fylkesrederiet i Sogn og Fjordane. Kommandør Lous var administrerande direktør frå starten i 1858 til 1896. I 1891 heidra fylkestinget kommandør Lous med å gje eit nytt skip namnet «Kommandøren».

Kommandøren. Namnet går som ein raud tråd gjennom soga til fylkesrederiet i Sogn og Fjordane. Kommandør Lous var administrerande direktør frå starten i 1858 til 1896. I 1891 heidra fylkestinget kommandør Lous med å gje eit nytt skip namnet «Kommandøren».

Seinare har to andre skip bore namnet vidare. MS «KOMMANDØREN» som går siste turen 2. påskedag, var ny i 1990, døypt av Berit Hilde Drageset i Måløy. Kulturhistorisk leksikon har artikkelen Kommandøren i Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane.

Frå 1. mai 2012 overtek selskapet Norled AS ekspresbåtrutene frå Bergen til Sogn og frå Bergen til Nordfjord. Selskapet er eigd av Det Stavangerske Dampskibselskap AS.

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login