17. mai feiring i Førde 1869 - tidlegast i Sogn og Fjordane?

17. mai feiring i Førde 1869 - tidlegast i Sogn og Fjordane?

Dybbøl Skanse - Wikipedia
”.. som jyden stod paa Dybbøl Skanse” - står det i 17. mai-talen i Førde 1869. Talaren viser til ei krigshendinga i 1864 då danske styrkar ytte sterk motstand mot ei prøyssisk overmakt før ”jyden” måtte strekkja våpen og trekkja seg tilbake.
«Kristian Elster og Andreas Aabel i Førde for hundre år sidan». Slik var overskrifta i ein artikkel i Firda Folkeblad i desember 1966. Den eine var diktar, den andre distriktslækjar. Artikkelforfattaren ”K.G.” trur det var desse to som skipa til den første 17. mai-feiringa i Førde, i 1869. Nå lurer vi på om nokon kjenner til markering av nasjonaldagen i Sogn og Fjordane - før 1869.

Kulturhistorisk Leksikon har artikkel om feiringa i Førde i 1869:
http://www.fylkesarkiv.no/kl/detalj/?id=119304

Del artikkel

Del sida

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <h3> <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Comments

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login