(01.04.2016)
Fylkesarkivet sin årlege kontaktkonferanse vert i år arrangert på Gloppen Hotell

Aktuelt

Illustrasjon frå lagsbladet "Lyskasteren"
(01.05.2016)
Fylkesarkivet fekk i fjor inn fleire arkiv som dokumenterer kommunistaktiviteten i Høyanger i den tidlege etterkrigstida.
Det nye og gamle spelar på lag midt i Balestrand sentrum
(29.04.2016)
I dag , fredag 29.april, kan flagga gå til topps for Noregs einaste spesialmuseum for reiseliv og turisme. Endeleg kan norsk reiselivshistorie bli presentert slik det høver seg for denne viktige...
(28.04.2016)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom...
DS «Finmarken». Fotograf: Ukjent. Datering: Ukjent. Eigar: Per Rydland.
(22.04.2016)
Krigsvåren 1940 låg DS «Finmarken» i Hyen i vel tre veker, frå 12. april til 7. mai, først ved DS-kaien, seinare heilt inne i Åvågen.
Testing av 16mm-film frå arkivet etter Vest-Foto. Foto: Elin Østevik
(07.04.2016)
Eit foto er ikkje berre eit foto. Både i produksjonen av positivar og negativar har det opp gjennom historia blitt nytta ulike materialar og kjemikaliar. Negativar kan til dømes produserast både på...
Kaien i Seimsdalen. Fotograf: Hermund Kleppa
(30.03.2016)
Storhending i Seimsdalen for 90 år sidan. Laurdag 30. mars 1926 kom «Storedampen» til nybygd kai for første gong. «Flaggi .. til topps», skreiv Thomas Hæreid i kvadet "Til Seimsdalen". «Og...
(29.03.2016)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom...
Syndicate content

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login