Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Fotografi

Tilstandskartlegging acetatfilm

Testing av 16mm-film frå arkivet etter Vest-Foto. Foto: Elin Østevik
Eit foto er ikkje berre eit foto. Både i produksjonen av positivar og negativar har det opp gjennom historia blitt nytta ulike materialar og kjemikaliar. Negativar kan til dømes produserast både på papir-, glas-, plast- og metallbase, og då med ei rekke undervariantar!

Fauske-samlinga vert digitalisert

Fotoarkivarane Elin Østevik og Ragnar Albertsen. Foto: Ragnar Albertsen.
Denne veka vart eit billass med glasplatenegativ etter fotograf Olai Fauske frå Førde frakta frå Leikanger til Ålesund for digitalisering. I løpet av to intensive arbeidsdagar vart dei 1000 første glasplatenegativa reinsa og digitalisert av fotoarkivarane Ragnar Albertsen og Elin Østevik.

Malla Moe på Flickr

Malla Moe reiste rundt og misjonerte med "the gospel wagon". Foto: Ukjend.
Malla Moe (1863-1953) frå Hafslo jobba som misjonær i Swaziland frå 1892 og fram til ho døydde 90 år gamal. I løpet av alle åra som misjonær sende ho både brev og bilete heim til slektningar, vener og støttespelarar. Vi har no gjort fleire av desse bileta fritt tilgjengelege på Flickr-profilen vår.

Elektrisk feiing og andre ungdomsportrett

"Elektrisk feiing". Fotograf: Olav Reppen.
Vi har nyleg motteke eit album med mange artige ungdomsportrett. Albumet stammar truleg frå Fjærland. Kjenner du desse ungdommane? Send oss eit tips!

Pressefoto fram i lyset

Johs B. Thue og Gro Harlem Brundtland. Foto: Bjarte Brask Eriksen. CC BY-NC 4.0
Sogn Dagblad var fylket si første dagsavis. Avisa var og den første og einaste nynorske dagsavisa i landet. Frå starten i 1965 til nedlegginga i 1997 produserte avisa sine fotografar og journalistar fleire tusentals foto frå små og store hendingar i fylket. Dette unike biletarkivet kan no gjerast tilgjengeleg for bruk.

Møte om ny databaseløysing

Frå møte om ny databaseløysing for foto. Foto: Ole Stian Hovland.
I går og i dag har vi hatt møte med IKA Møre og Romsdal om ny databaseløysing for foto. Føremålet med møtet har vore å utveksle kunnskap om tekniske og praktiske løysingar sett frå datateknisk side og frå brukarsida.

Foto etter Tollef Sandal til Fylkesarkivet

17. mai 1925 på Sandal. Foto: Tollef Sandal.
Sandal Grendalag har deponert kring 500 negativ etter fotografen Tollef Sandal (1886-1977) hos Fylkesarkivet. Ei viktig fotosamling frå Jølster er dermed sikra for ettertida.

Vedlikehaldsarbeidet på fotobasen er fullført

Alle foto er igjen tilgjengeleg på nett.
Vedlikehaldsarbeidet på fotobasen har gått raskare enn forventa. Arbeidet er no fullført og alle foto er igjen tilgjengelege via fotosøket.

Reiselivsbilete til Fylkesarkivet

Albumside frå Aase Udberg si første Amerika-reise i 1959. Foto: Aase Udberg.
«Jeg har 2 store hobbier. Den ene er å reise og den annen er å fotografere. Og når jeg så kan få kombinere disse to blir det riktig artig».

Lustrafoto til Fylkesarkivet

Nokre av visittkortportretta i samlinga. Fotograf: Elin Østevik.
Bjørg Hovland har nyleg gitt ei omfattande fotosamling i gåve til Fylkesarkivet. Samlinga vert no ordna, og vil på sikt også bli digitalisert.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login