Fotografi

Malla Moe på Flickr

Malla Moe reiste rundt og misjonerte med "the gospel wagon". Foto: Ukjend.
Malla Moe (1863-1953) frå Hafslo jobba som misjonær i Swaziland frå 1892 og fram til ho døydde 90 år gamal. I løpet av alle åra som misjonær sende ho både brev og bilete heim til slektningar, vener og støttespelarar. Vi har no gjort fleire av desse bileta fritt tilgjengelege på Flickr-profilen vår.

Elektrisk feiing og andre ungdomsportrett

"Elektrisk feiing". Fotograf: Olav Reppen.
Vi har nyleg motteke eit album med mange artige ungdomsportrett. Albumet stammar truleg frå Fjærland. Kjenner du desse ungdommane? Send oss eit tips!

Pressefoto fram i lyset

Johs B. Thue og Gro Harlem Brundtland. Foto: Bjarte Brask Eriksen. CC BY-NC 4.0
Sogn Dagblad var fylket si første dagsavis. Avisa var og den første og einaste nynorske dagsavisa i landet. Frå starten i 1965 til nedlegginga i 1997 produserte avisa sine fotografar og journalistar fleire tusentals foto frå små og store hendingar i fylket. Dette unike biletarkivet kan no gjerast tilgjengeleg for bruk.

Møte om ny databaseløysing

Frå møte om ny databaseløysing for foto. Foto: Ole Stian Hovland.
I går og i dag har vi hatt møte med IKA Møre og Romsdal om ny databaseløysing for foto. Føremålet med møtet har vore å utveksle kunnskap om tekniske og praktiske løysingar sett frå datateknisk side og frå brukarsida.

Foto etter Tollef Sandal til Fylkesarkivet

17. mai 1925 på Sandal. Foto: Tollef Sandal.
Sandal Grendalag har deponert kring 500 negativ etter fotografen Tollef Sandal (1886-1977) hos Fylkesarkivet. Ei viktig fotosamling frå Jølster er dermed sikra for ettertida.

Vedlikehaldsarbeidet på fotobasen er fullført

Alle foto er igjen tilgjengeleg på nett.
Vedlikehaldsarbeidet på fotobasen har gått raskare enn forventa. Arbeidet er no fullført og alle foto er igjen tilgjengelege via fotosøket.

Reiselivsbilete til Fylkesarkivet

Albumside frå Aase Udberg si første Amerika-reise i 1959. Foto: Aase Udberg.
«Jeg har 2 store hobbier. Den ene er å reise og den annen er å fotografere. Og når jeg så kan få kombinere disse to blir det riktig artig».

Lustrafoto til Fylkesarkivet

Nokre av visittkortportretta i samlinga. Fotograf: Elin Østevik.
Bjørg Hovland har nyleg gitt ei omfattande fotosamling i gåve til Fylkesarkivet. Samlinga vert no ordna, og vil på sikt også bli digitalisert.

Fotoskatt til Fylkesarkivet

Familien Breien på Kristianelyst. Fotograf: Andrea Breien.
I dag vart fotosamlinga etter Andrea Breien (1866-1954) deponert hos Fylkesarkivet. Dei vel 200 glasplatene gir eit unikt innblikk i dagleglivet på sorenskrivargarden Kristianelyst i Solvorn i åra 1908-1915.

Vi beklagar ustabil tilgang til databasane våre

Vi arbeider med å lage nye sider for presentasjon og registrering mot eksisterande database. Nyutvikla sider vil fortløpande bli publisert på eit beta-område som vert tilgjengeleg i juli månad.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login