Fotografi

Foto frå husmannslivet

Stova på husmannsplassen Reiskåra. Fotograf: Elias Bentson Gald.
Husmannssonen Elias Bentson Gald (1887-1968) frå Stryn etterlet seg ei lita samling glasplater som no er tilgjengeleg i fotobasen. Samlinga har motiv frå husmannsplassen Reiskåra på Gald i Stryn og frå USA.

Skada og skadelege foto

Jens Gold føreles om verneutstyr. Foto: Elin Østevik.
Ingenting varer evig. Heller ikkje fotosamlingane Fylkesarkivet tek vare på. Men vi gjer vårt beste for å sikre at samlingane vi forvaltar får ei lengst mogleg levetid. På seminaret «Håndtering av skadet fotografisk materiale» lærte fotoarkivaren meir om korleis ein best tek vare på fotomateriale med ulike skader og nedbrytingsteikn.

Fotograf Reppen på Flickr

Tårnhuset i Sogndalsfjøra. Fotograf: Nils O. Reppen.
Samlinga etter fotograf Nils O. Reppen (1856-1925) frå Sogndal er no digitalisert , og eit utval på 100 stereofotografi frå samlinga er gjort tilgjengeleg på Fylkesarkivet sin Flickr-profil.

Jubileumsveke på Leikvin

Frå sorenskrivargarden på Løken. Fotograf: Hans A. Faleide
Denne veka går vert 250års-jubileet til Sogn og Fjordane fylke feira ei veke til endes på den gamle skrivargarden Leikvin på Løken i Eid. Men også staden Leikvin har sine jubileum. Her heldt sorenskrivaren i Nordfjord til i ca. 250 år – frå 1700 til 1957.

Heile Råsberg-samlinga på nett

Borghild Sørefjord, Ella Berge og Elna Berge. Foto: Bjarne Råsberg.
Denne veka vart 145 foto frå fotosamlinga etter Bjarne Råsberg (1900-1942) digitalisert og gjort tilgjengeleg på nettsidene våre. Dermed er heile fotosamlinga etter denne særs dyktige fotografen frå Hyllestad tilgjengeleg for ålmenta.

Fleire Berge-bilete til Fylkesarkivet

Negativalbum nr. 20-22 inneheld bilete frå åra 1952-1955. Foto: Elin Østevik.
I fjor fekk vi negativsamlinga etter ingeniør Kristian Berge (1887-1965) i gåve frå Stryn kommune. No har fleire negativ etter Berge dukka opp hjå slektningane til Berge.

Fotogåve frå Bremanger

«En hjertelig hilsen frå lille Gyda til Tante Linn». Fotograf: Norland.
Fylkesarkivet har fått kring 100 foto etter Albert Vamråk (1886-1974) i gåve. Albert Vamråk kom frå Kyrkjebø i Sogn og starta i 1919 Vamråk sildesalteri i Kalvåg, Bremanger. Det er etterkomarane etter Albert Vamråk som har gitt oss fotosamlinga. Samlinga inneheld portrettbilete frå Noreg og USA.

Fotomagasinet har blitt nytt!

Før ominnreiinga var det fullt – no har vi masse ledig plass. Foto: Elin Østevik
Ny måling, nye lys og ikkje minst nye kompaktreolar - fotomagasinet på Sandane har blitt «nytt». Med dei nye kompaktreolane har vi fått mykje meir oversiktelege lagringstilhøve på magasinet, og ikkje minst har vi fått masse ledig hylleplass.

Kysthistorie i biletform: Foto etter ingeniør Kristian Berge

Hamna ved Veiholmen, 1923. Fotograf: Kristian Berge.
Dei første fem negativalbuma etter ingeniør Kristian Berge (1887-1965) frå Stryn er no digitalisert og tilgjengeleg i fotobasen. Eit utval på 120 bilete frå samlinga er også gjort fritt tilgjengeleg på Fylkesarkivet sin Flickr-profil.

Flickr Commons feirar fem år!

Fylkesarkivet har vore del av Flickr Commons sidan 2010.
I dag er det fem år sidan den første bevaringsinstitusjonen la ut bilete til fri bruk på Flickr Commons. Vi feirar dagen med fire flotte fotogalleri sett saman av Library of Congress. I galleria finn du eit utval av dei mest populære og interessante bileta frå alle institusjonane som er del av Flickr Commons, Fylkesarkivet inkludert.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login