Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Fylkesarkivet si Facebook-side i ny design

Fylkesarkivet si Facebook-side i ny design

Fylkesarkivet si Facebook-side i ny design.
Fylkesarkivet si Facebook-side i ny design.
Fylkesarkivet si side på Facebook er no publisert i nytt design. Vi har teke i bruk den såkalla tidslinja på Facebook.

Tidslinja ordnar alle innlegg og aktivitetar på sida vår kronologisk. Dei nyaste innlegga og hendingane vert presentert øvst.  Det er altså berre oppsettet av sida som er endra, ikkje innhaldet. Som før kan du skrive innlegg på veggen vår, laste opp og tagge bilete på sida vår.

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login