Aktuelt

Søren Jaabæk. Tegning av Gustav Lærum i Verdens Gang 1891
(01.04.2014)
Også eit 200 års-jubileum: SØREN JAABÆK – fødd 1. april 1814. Han var far til den landsomfattande bondevenrørsla, stod sentralt i framveksten av partiet Venstre og var både var hylla og forakta i si samtid. Her i fylket fekk han godt fotfeste.
Erlend Apneseth (foto: Vegard Fimland)
(31.03.2014)
Tysdag 1. april klokka 19.00 spelar Erlend Apneseth konsert i ungdomshuset Skogstjerna i Stryn. Spelemannslaget Fjelljom er arrangør for konserten, der ein vil få høyre solo hardingfelespel frå ein framifrå ung spelemann.
Fylkeskappleiken 2014
(31.03.2014)
Resultata frå Fylkeskappleiken 2014 er no klare. Årets kappleik fann sted på Firda vidaregåande skule på Sandane, fredag 28. og laurdag 29. mars. Folkesongar Elin Grytting blei tildelt Folkemusikkprisen 2014.
Stova på husmannsplassen Reiskåra. Fotograf: Elias Bentson Gald.
(28.03.2014)
Husmannssonen Elias Bentson Gald (1887-1968) frå Stryn etterlet seg ei lita samling glasplater som no er tilgjengeleg i fotobasen. Samlinga har motiv frå husmannsplassen Reiskåra på Gald i Stryn og frå USA.
Juklestad
(26.03.2014)
Joar Sande har sendt oss ei ny gardssoge, denne gongen for Juklestad i Jølster.
Fylkeskappleiken 2014
(24.03.2014)
Fredag 28. og laurdag 29. mars skipar tre lokallag i Gloppen kommune til årets fylkeskappleik. Kappleiken går føre seg i aulaen på Firda vidaregåande skule på Sandane.
Jens Gold føreles om verneutstyr. Foto: Elin Østevik.
(17.03.2014)
Ingenting varer evig. Heller ikkje fotosamlingane Fylkesarkivet tek vare på. Men vi gjer vårt beste for å sikre at samlingane vi forvaltar får ei lengst mogleg levetid. På seminaret «Håndtering av skadet fotografisk materiale» lærte fotoarkivaren meir om korleis ein best tek vare på fotomateriale med ulike skader og nedbrytingsteikn.
Sjur Hesjevoll (foto: Odd Helmer Handeland)
(17.03.2014)
I år er det 100 år sidan kunstnaren og spelemannen Sjur Hesjevoll blei fødd. Laurdag 22. mars blir dette markert med utstilling, konsert og dans i Jostedal samfunnshus.
Kari Malmanger (foto: Oddleiv Apneseth)
(14.03.2014)
Sundag 16. mars kl. 18.00 inviterer Luster Folkeakademi og Jostedal spel- og dansarlag til konsert med Kari Malmanger og Linda Gytri. Konserten er på Jostedal hotell.
Illstutrasjonsfoto:  Deutsche Fotothek/Wikimedia Commons
(14.03.2014)
Dei kommunale overformynderia er historie. 1. juli 2013 overtok staten v/fylkesmennene denne viktige oppgåva. Kva skjer med arkiva i samband med ei slik reform? Reglane er klare: Når ei oppgåve blir overført frå kommune til stat eller motsett, skal arkivet avsluttast, og overførast til depot.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login