Aktuelt

Cecilie Astrup Bustad var torsdag 19. desember på plass på Sandane tannklinikk
(20.12.2013)
Alle dei offentlege tannklinikkane i fylket har no levert gamle tannhelsejournalar til Fylkesarkivet. Klinikken på Sandane var sist ute, då dei leverte 22 boksar med om lag 3300 journalar denne veka.
Kjelda - framsider
(15.12.2013)
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane gjer ut bladet Kjelda. Det kjem med 3 nummer kvart år, og er no inne i sin 22. årgang. Det er det einaste fylkesdekkjande bladet for historie, arkiv og kjelder i Sogn og Fjordane. Nytt høvet til teikne eit årsabonnement for 2014 no. Då får du vårt fyldige julenummer for 2013 inkludert. Eit årsabonnement av Kjelda kostar kr 195,-. Send tinging på epost til: postmottak.sffarkiv@sfj.no.
Framsida av Kjelda
(12.12.2013)
Siste nummeret av Kjelda for 2013 er i desse dagar på veg ut til tingarane våre. I dette nummeret er det ein god del jubileumsstoff, både om 250-åringen Sogn og Fjordane fylke og markeringa av at det er 100 år sidan kvinner fekk allmenn stemmerett.
30-årsberetning : 1918-1948
(11.12.2013)
Ein spanande tilvekst har i haust kome inn til Arbeidararkivet i Sogn og Fjordane. Det gjeld arkivet frå Høyanger Elektrikerforening, ei fagforeining med ei soge som går attende til 1918.
Frå sorenskrivargarden på Løken. Fotograf: Hans A. Faleide
(06.12.2013)
Denne veka går vert 250års-jubileet til Sogn og Fjordane fylke feira ei veke til endes på den gamle skrivargarden Leikvin på Løken i Eid. Men også staden Leikvin har sine jubileum. Her heldt sorenskrivaren i Nordfjord til i ca. 250 år – frå 1700 til 1957.
Stavenes
(28.11.2013)
«Vi på Berstad såg ikkje sjøen eller båtane derifrå, men vi kjende dei på «målet» som vi høyrde heilt opp til oss.» Kjølsdalen i Nordfjord var stoppestaden til folket på garden Berstad. I åra 1858 – 2000 hadde Fylkesbaatane over 200 stoppestader. Regelen var at båtane varsla anløp med eit langt støyt i fløyta.
Kukoppe-Indpodnings-Attest
(28.11.2013)
I arkivet etter Innvik Helseråd fann me dette dokumentet frå 1885. Det gjev eit lite blikk inn i ein viktig del av utviklinga av helsevesenet vårt.
8. klasse frå Leikanger ungdomskule vitja Fylkesarkivet
(14.11.2013)
Onsdag 13.november vitja 27 elevar frå Leikanger ungdomskule Fylkesarkivet. I løpet av tre timar frekk dei høyra om kva Fylkesarkivet er, og kva me driv med.
Formannskapsprotokoll, Florø kommune 1895-1910
(08.11.2013)
Fylkesarkivet held fram med digitaliseringsarbeidet. Stadig meir av papirarkiv vert tilgjengelege for brukarane våre på Internett.
Borghild Sørefjord, Ella Berge og Elna Berge. Foto: Bjarne Råsberg.
(01.11.2013)
Denne veka vart 145 foto frå fotosamlinga etter Bjarne Råsberg (1900-1942) digitalisert og gjort tilgjengeleg på nettsidene våre. Dermed er heile fotosamlinga etter denne særs dyktige fotografen frå Hyllestad tilgjengeleg for ålmenta.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login