Aktuelt

Ei side frå skodespelet
(09.09.2013)
Kva høver vel betre på valdagen enn eit skodespel med politisk innhald? "Då 'Venstre-Lina' skulle skaffast hus" er skrive av Ivar Kleiva.
(09.09.2013)
I 2008 var Raudeberg bedehus 40 år. På jubileumsfesten i november same år, kåserte historikaren professor Karl Egil Johansen, som er fødd og oppvaksen i Vågsøy, om kristenlivet og bedehusa i den gamle kystkulturen. Johansen redigerte etterpå manuskriptet til kåseriet for artikkel i Kulturhistorisk Leksikon.
(08.09.2013)
Kring 1950 var honndølen Pål K. Seljeset ein av dei beste skihopparane i Nordfjord. I 1948 slo han til med eit hopp på 58 meter i Siklebakken. Utviklinga av hoppidealet frå knekkstilen via den strake, liggjande finnestilen til dagens Bokløw-stil revolusjonerte hoppsporten. Artikkelen tek utgangspunkt i boka Ski-idrett i Sogn og Fjordane (1998), skriven av Jon Tvinnereim.
(07.09.2013)
David Olai Lund, betre kjend som Filippiner-Lund, vert rekna blant våre største misjonærar. Han såg tidleg vegen han måtte gå og førebudde seg særs grundig til gjerninga. Saman med kona la han ned alle sine krefter i misjonsarbeidet på Filippinane.
(06.09.2013)
Den 2. desember 1958 feira Fylkesbaatane 100 år. "Kongen kjem til jubileet", melde avisene i november, og MS "Sunnfjord" skulle vera kongeskip. Heile fylket førebudde til festdagar, Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Tusenvis møtte fram dei ti stadene kongen stogga.
(05.09.2013)
Fylkesmannsgarden på Nybø er ein av tre eldre embetsmannsgardar i Leikanger. Kommunen overtok Fylkesmannsgarden i 1974. Eigedommen omfattar sju bygningar; hovudbygningen og fire små hus tett attmed, eit turkehus og eit naust lenger ute. På 1980-talet var det planar om å gjera Fylkesmannsgarden om til eit kulturtun for Leikanger-bygda. Det vart det ikkje noko av. I dag held Nybø barnehage til i den gamle Fylkesmannsgarden.
(04.09.2013)
I meir enn hundre år var fylkestinget samansett av ordførarane i landkommunane. Fylkestinget samlast ordinært ein gong i året. Den årlege fylkestinggseta var ei stor og viktig hending i lokalstyringa. Tingsetene var først og fremst eit forum for formell handsaming av sakene på sakskartet. Men dei var mykje meir.
(03.09.2013)
Sogn og Fjordane Folkemusikklag innbyr laurdag 7. september til arkivseminar på Fylkeshuset i Leikanger. Arkivseminaret er i samarbeid med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Rff-senteret i Trondheim.
(03.09.2013)
I 1958 kom fylkesmann Hans Seip si bok Sogn og Fjordane fylke - eit tilskot til kommunalsoga ut. Utgjevinga var ei storhending (men som merkeleg nok fekk lita merksemd). Sogn og Fjordane hadde fått eit viktig "tilskot" til fylket si historie gjennom hundre år, frå 1837 til 1937.
(02.09.2013)
Folkesongar Unni Løvlid er initiativtakar til Brått-festivalen, som finn stad i Hornindal mellom 9. og 15. september.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login