To glade spelemenn frå Brekke i Gulen: Hans B. Takle med fela og Hans H.Takle me
Musikk

Vi arbeider med innsamling, vern og formidling av musikk- og dansetradisjonar i Sogn og Fjordane. Det er høve til å tinge kopi av arkivopptak til ikkje-kommersielle føremål. Ønskjer du å tinge opptak? Ta kontakt med musikkarkivar Synnøve S. Bjørset: synnove.s.bjorset@sfj.no / 908 52 334

Les meir om musikkarkivet

Les meir om innsyn og tilgjenge

Lenker

Lyd og levande bilete

Musikkarkiv

(29.08.2016)
Musikkarkivet inviterer til arkivdykk og seminar i samarbeid med Sogn og Fjordane Folkemusikklag.
(16.08.2016)
(30.06.2016)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login