Aktuelt

Dag Journal paa Tøsse 1813
(29.01.2014)
Fylkesarkivet har digitalisert gardsdagbøkene etter sorenskrivar Nils Landmark. Det er tale om i alt 28 dagbøker frå perioden 1813-1842.
(27.01.2014)
Årets Fylkeskappleik er på Sandane fredag 28. og laurdag 29. mars.
Bachelorstudentar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane vitja Fylkesarkivet
(24.01.2014)
Denne veka har vi hatt besøk av bachelorstudentar i historie frå Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Skjermdump av Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden
(14.01.2014)
Sogn og Fjordane fylkeskommune har avlevert SEFRAK-arkivet til Fylkesarkivet. Arkivet er eit register over kulturminne og bygningar eldre enn 1900, og inneheld foto, kart og registreringskort.
(20.12.2013)
På tampen av året kom det inn ei spanande avlevering frå Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane. Det inneheld mellom anna dei eldste møtebøkene frå krinslaga Firda lærarlag og Sogn lærarlag. Desse protokollane har me digitalisert og lagt ut på Internett.
Cecilie Astrup Bustad var torsdag 19. desember på plass på Sandane tannklinikk
(20.12.2013)
Alle dei offentlege tannklinikkane i fylket har no levert gamle tannhelsejournalar til Fylkesarkivet. Klinikken på Sandane var sist ute, då dei leverte 22 boksar med om lag 3300 journalar denne veka.
Kjelda - framsider
(15.12.2013)
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane gjer ut bladet Kjelda. Det kjem med 3 nummer kvart år, og er no inne i sin 22. årgang. Det er det einaste fylkesdekkjande bladet for historie, arkiv og kjelder i Sogn og Fjordane. Nytt høvet til teikne eit årsabonnement for 2014 no. Då får du vårt fyldige julenummer for 2013 inkludert. Eit årsabonnement av Kjelda kostar kr 195,-. Send tinging på epost til: postmottak.sffarkiv@sfj.no.
Framsida av Kjelda
(12.12.2013)
Siste nummeret av Kjelda for 2013 er i desse dagar på veg ut til tingarane våre. I dette nummeret er det ein god del jubileumsstoff, både om 250-åringen Sogn og Fjordane fylke og markeringa av at det er 100 år sidan kvinner fekk allmenn stemmerett.
30-årsberetning : 1918-1948
(11.12.2013)
Ein spanande tilvekst har i haust kome inn til Arbeidararkivet i Sogn og Fjordane. Det gjeld arkivet frå Høyanger Elektrikerforening, ei fagforeining med ei soge som går attende til 1918.
Frå sorenskrivargarden på Løken. Fotograf: Hans A. Faleide
(06.12.2013)
Denne veka går vert 250års-jubileet til Sogn og Fjordane fylke feira ei veke til endes på den gamle skrivargarden Leikvin på Løken i Eid. Men også staden Leikvin har sine jubileum. Her heldt sorenskrivaren i Nordfjord til i ca. 250 år – frå 1700 til 1957.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login