Aktuelt

Heile 45 deltakarar møtte fram i rådhuset
(19.02.2015)
Stadnamngruppa: Arne Kvalen, Olav Stølen og Bjørg Hovland representerer kvart sitt sogelag: Hafslo sogelag, Jostedal historielag og Luster sogelag
(06.03.2014)
Henting av stadnamnmateriale
Fylkesatlas.no - Luster
(02.05.2013)
Fylkesarkivet vil no gå i gang å publisere stadnamn for Luster kommune på Internettadressene www.fylkesatlas.no og www.fylkesarkiv.no. Vi har lagt ut 2 086 stadnamn allereie. Kommunen har løyvd pengar til å få gjort dette viktige kulturhistoriske arbeidet. Det er dei tre sogelaga som har stått for nyinnsamling av stadnamna på grunnlag av skuleborninnsamlinga i 1932, innsamlinga til Frøysadal og frå den store stadnamninnsamlinga i 1985 og utover.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login