Tilsette ved Fylkesarkivet

Fylkesarkivet
Askedalen 2
6863 Leikanger

Telefon: 57 65 61 00
Telefax: 57 65 61 01
Epost: postmottak.sffarkiv@sfj.no

Namn Jobbtittel Fagområdeicone de tri E-post Tlf. Mobil
Randi Melvær Rådgjevar Administrasjon, bibliotek, stadnamn Send e-post 57 65 64 00
Lars Berg Hustveit Informasjonsarkitekt Alle fagområde Send e-post 576 56 400
Ole Stian Hovland Kst. fylkesarkivar Alle fagområde, administrasjon Send e-post 57 65 64 04 99 12 37 50
Geir Utmo Arkivar-IKT Elektroniske arkiv frå kommunane og fylkeskommunen Send e-post 57 65 64 09
Elin Østevik Arkivar Fotoarkiv Send e-post 57656418
Sigrun Espe Rådgjevar Kulturavdelinga, digital formidling
Erle Hind Musikkarkivar Musikk Send e-post 57 65 64 12
Espen Sæterbø Arkivar Offentlege arkiv
Kjerstin Risnes Arkivar Offentlege arkiv, eldre arkiv Send e-post 57656406
Cecilie Astrup Bustad Arkivar Offentlege arkiv, personmateriale Send e-post 57 65 64 16
Per Olav Bøyum Arkivar Privatarkiv Send e-post 57 65 64 14 93889524

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login