Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Tilsette ved Fylkesarkivet

Fylkesarkivet
Askedalen 2
6863 Leikanger

Telefon: 57 65 61 00
Telefax: 57 65 61 01
Epost: postmottak.sffarkiv@sfj.no

Namn Fagområde Jobbtittel E-post Tlf. Mobil
Arnt Ola Fidjestøl Leiar Fylkesarkivar Send e-post 97188903
Ole Stian Hovland Offentlege arkiv, arkivdanning Fagkoordinator, arkivar Send e-post 57 63 81 31
Cecilie Astrup Bustad Offentlege arkiv, personmateriale Arkivar Send e-post 57 638045
Espen Sæterbø Offentlege arkiv Arkivar Send e-post 57638065
Kjerstin Risnes Offentlege arkiv, eldre arkiv Arkivar Send e-post 57638092
Geir Utmo Elektroniske arkiv frå kommunane og fylkeskommunen Arkivar-IKT Send e-post 57 63 80 70
Elin Østevik Fotoarkiv Arkivar Send e-post 57638053
Synnøve S. Bjørset Musikkarkiv Musikkarkivar Send e-post 908 52 334
Oddbjørn Ramstad Musikkarkiv Musikkarkivar Send e-post
Per Olav Bøyum Privatarkiv Arkivar Send e-post 57638134 93889524
Lars Berg Hustveit Alle fagområde Informasjonsarkitekt Send e-post 57 63 81 01
Randi Melvær stadnamn, bibliotek, administrasjon Rådgjevar Send e-post 57 638135
Annette Langedal Holme Offentlege arkiv Arkivar Send e-post
Sigrun Espe Kulturavdelinga, digital formidling Rådgjevar

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login