Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Møtebok for Davik kommune er i ferd med å bli registrert

Møtebok for Davik kommune er i ferd med å bli registrert

Forhandlingsprotokollen for Davik kommune. Foto: Bodil Marie Nornes
Forhandlingsprotokollen for Davik kommune.
Første side fortel at protokollen er i samsvar med Lov om Formannskapet på Lande
Første side i protokollen for Davigs Prestegjelds Formandskab
To tettskrivne sider med opplysningar om sitjeplassane i kyrkja. Foto BodilMarie
Fordeling av sitjeplassar i kyrkja
Vi held no på å registrera sakene som var handsama i Davik kommune i perioden 1837-1873. Her er mykje historie frå den tid kommunane vart oppretta. Skrivarane i gamle Davik kommune skreiv gode og detaljerte referat frå møta i formannskapet og vi får eit godt bilete av samtida.

Ei av sakene eg vil vise til vart handsama den 26.november 1838 i Formanns- og
representantsmøte på handelstaden Rugsund. Sak nr. 3 var fordeling av stoleseta
i den nye Rugsund kyrkje.

Handelsmann Friis, som var ordførar, meinte at det var passande at ein husfar med sin
familie og tenestefolk var samla i ein stol og såleis at begge kjønn tok sete i
Guds hus omkvarandre. Vidare meinte han at dei av soknets allmuge som brukte
dei største bruka og dermed bar dei tyngste byrdene, måtte behalde første og
beste plass. Ved hjelp av lensmannen kom representantane fram til at det var
143 gardbrukarar i soknet.

 Ordføraren sitt forslag vart samrøystes vedteke og plassane fordelte. Dei fire bakarste
stolane skulle nyttast av soknets husmenn samt innerstar av same stand. Plass
nr. 1 på pulpituret (galleriet) vart reservert til kyrkjeeigaren. Fordelinga av
desse plassane er nøyaktig innført i protokollen på to heile tettskrivne sider.
http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&paging=yes&ptype=single&db=dbdokarkivdokument&page=2&id=0&sql=+LOWER%28signatur%29+LIKE+%27sffda-100388%25%27

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login