Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Nytt Askeland-panorama

Nytt Askeland-panorama

Rekruttskulen på Bømoen 1927. Fotograf: Martinus Eliasson Askeland.
Rekruttskulen på Bømoen 1927. Fotograf: Martinus Eliasson Askeland.
I det kommunale arkivmaterialet etter Gulen kommune fann vi dette panoramabilete teke av fotograf Martinus Eliasson Askeland (1890-1948). Originalen som vi no har skanna er heile 18 x 90 cm!

Martinus Eliasson Askeland er serleg kjend for å ha vore spesielt interessert i fototekniske nyvinningar. Han var mellom anna tidleg ute med å skaffe seg kamera for panoramafotografering. Med panoramakameraet kunne han ta detaljerte bilete av store folkemengder. På biletet som vi presenterer her er ca 180 personar avbilda. Dei lysare og til dels uklåre partia i biletet skuldast at kameraet roterte samstundes med at filmen vart eksponert.

Du kan lese meir om Askeland og bileta hans i Kjelda nr. 2 og  3 2011.

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login