Aktuelt

Det nye og gamle spelar på lag midt i Balestrand sentrum
(29.04.2016)
I dag , fredag 29.april, kan flagga gå til topps for Noregs einaste spesialmuseum for reiseliv og turisme. Endeleg kan norsk reiselivshistorie bli presentert slik det høver seg for denne viktige næringa.
(28.04.2016)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.
DS «Finmarken». Fotograf: Ukjent. Datering: Ukjent. Eigar: Per Rydland.
(22.04.2016)
Krigsvåren 1940 låg DS «Finmarken» i Hyen i vel tre veker, frå 12. april til 7. mai, først ved DS-kaien, seinare heilt inne i Åvågen.
Testing av 16mm-film frå arkivet etter Vest-Foto. Foto: Elin Østevik
(07.04.2016)
Eit foto er ikkje berre eit foto. Både i produksjonen av positivar og negativar har det opp gjennom historia blitt nytta ulike materialar og kjemikaliar. Negativar kan til dømes produserast både på papir-, glas-, plast- og metallbase, og då med ei rekke undervariantar!
(01.04.2016)
Fylkesarkivet sin årlege kontaktkonferanse vert i år arrangert på Gloppen Hotell
Kaien i Seimsdalen. Fotograf: Hermund Kleppa
(30.03.2016)
Storhending i Seimsdalen for 90 år sidan. Laurdag 30. mars 1926 kom «Storedampen» til nybygd kai for første gong. «Flaggi .. til topps», skreiv Thomas Hæreid i kvadet "Til Seimsdalen". «Og no er seimsdølerne i høg stemning» står det i ei notis i Sogns Tidende.
(29.03.2016)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.
Gjertrud Vågene i fint driv, med munnspel og gitar.
(08.03.2016)
Privatarkiva vi oppbevarer ber tydeleg preg av at menn har hatt ei dominerande rolle i samfunnet. Men nokre kvinnearkiv finst, som til dømes det etter Anna Nagelsaker frå Hornindal.
Fotoarkivarane Elin Østevik og Ragnar Albertsen. Foto: Ragnar Albertsen.
(04.03.2016)
Denne veka vart eit billass med glasplatenegativ etter fotograf Olai Fauske frå Førde frakta frå Leikanger til Ålesund for digitalisering. I løpet av to intensive arbeidsdagar vart dei 1000 første glasplatenegativa reinsa og digitalisert av fotoarkivarane Ragnar Albertsen og Elin Østevik.
Privatarkiv i Arkivportalen, fordelt på kommunar.
(03.03.2016)
Fylkesarkivet har no publisert privatarkiva vi oppbevarer til den nasjonale søketenesta Arkivportalen.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login