Aktuelt

Fotoarkivarane Elin Østevik og Ragnar Albertsen. Foto: Ragnar Albertsen.
(04.03.2016)
Denne veka vart eit billass med glasplatenegativ etter fotograf Olai Fauske frå Førde frakta frå Leikanger til Ålesund for digitalisering. I løpet av to intensive arbeidsdagar vart dei 1000 første glasplatenegativa reinsa og digitalisert av fotoarkivarane Ragnar Albertsen og Elin Østevik.
Privatarkiv i Arkivportalen, fordelt på kommunar.
(03.03.2016)
Fylkesarkivet har no publisert privatarkiva vi oppbevarer til den nasjonale søketenesta Arkivportalen.
RS-ambulansebåten «Eyr Ytterholmen». Fotograf: Hermund Kleppa
(18.02.2016)
20 nye artiklar har sidan nyttår blitt publiserte i Kulturhistorisk leksikon. Mange av dei handlar om båtar og sjøfart.
Bilete av porten framfor Skifjord skule
(15.02.2016)
Fylkesarkivet og kulturavdelinga i fylkeskommunen er no godt i gang med å kartleggje skulehistoria til pilotkommunen Hyllestad. Vi har vore på besøk til Hyllestad for å samle informasjon, og på Fylkesarkivet held vi på å gå gjennom skuleprotokollane til kommunen.
(15.02.2016)
Menneskestemma er truleg er verdas eldste instrument, og kanskje er den også det mest allsidige musikkinstrumentet vi har. Gjennom generasjonar har songen følgd oss frå vogge til grav, i kvardag, fest og høgtid. Det fins knapt ein situasjon eller eit høve det ikkje fins ein song til.
(09.02.2016)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.
Nikolai Astrup: Lekende barn
(08.02.2016)
Målaren Nikolai Astrup er i vinden for tida. Forrige veke opna dronning Sonja ei Astrup-utstilling i London.
Omvisning i magasinet til Fylkesarkivet.
(08.02.2016)
Studentar på bachelorstudiet i historie besøkte Fylkesarkivet.
Ei brosjyre frå NBF Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane Bridgekrets)
(25.01.2016)
Fylkesarkivet registrerte 87 nye privatarkiv i 2015. Dei spenner vidt, både når det gjeld omfang og kva type samfunnsdokumentasjon dei dekkjer.
Lydopptak og bandspelar
(20.01.2016)
Mot slutten av fjoråret mottok Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ei samling amerikabrev på lydband. Dei vart i si tid sendt frå Owen Veum til søskenbarnet Bjarne Lunde på Hafslo.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login