Aktuelt

(14.09.2015)
Så er det valdag igjen, og i dag skal vi bruke stemmeretten vår til å avgjere kven som skal styre kommunane og fylkeskommunen vår dei komande fire åra.
(08.09.2015)
Arbeidet med testing og vedlikehald gjekk kjapt, og databasane er no tilgjengelege.
(08.09.2015)
Grunna testing og vedlikehaldsarbeid er databasane våre nede. Vi orsakar dette og arbeider på spreng for å få dei på plass att.
Skuleruta i Skifjorden fram til 1965. Bileteigar er Hans Waage
(07.09.2015)
Fylkesarkivet og kulturavdelinga i fylkeskommunen har no fyrt av startskotet for det det store skuleprosjektet Skulen min. Hyllestad vil vere vår pilotkommune. Vi ynskjer å få fram ei mest mogeleg komplett skulehistorie for fylket fram til 1960/70-talet som skal presenterast i ein digital portal. Denne skal vere open for alle, brukarvennleg og eit godt og nyttig verkty både for folk flest og fagfolk. Vi er ambisiøse og tek sikte på at arbeidet vårt og den digitale løysinga skal danne mal for andre fylke.
Jubileumslogoen
(28.08.2015)
I 2015 er det 100 år sidan industrieventyret i Høyanger tok til. Hovudmarkeringa vil finne stad i helga.
Fotograf: Mittet. Eigar: Flåm utvikling. Datering: ukjent.
(03.08.2015)
Den 1. august var det 75 år sidan Flåmsbana opna for godstrafikk.
(03.07.2015)
Lesesalen på Fylkesarkivet vil no bli stengt medan vi avviklar sommarferie. Vi opnar att tysdag 18. august. God sommar!
Framsida av Kjelda viser eit bilete frå Stongfjorden.
(01.07.2015)
Juni-nummeret av Kjelda er no klart. Bladet inneheld mellom anna ein artikkel om nordfjordingen Linda Gytri.
(25.06.2015)
24.juni tildelte Riksarkivet i alt 4 millionar på arkivutviklingsprosjekt over heile landet, og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane fekk tilslag på to prosjektsøknader.
Ei side frå møteboka til Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag
(25.06.2015)
Den første møteboka frå Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag har blitt digitalisert og gjort tilgjengeleg på Internett.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login