Aktuelt

Ei side frå møteboka til Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag
(05.01.2016)
Martin Schei frå Førde sette livet til i kampen mot Franco sine opprørsstyrkar. I år blir han sentral i utstillinga «Train to Spain», som tek for seg den nordiske innsatsen i den spanske borgarkrigen.
(21.12.2015)
Tysdag den 22.desember stengjer vi lesesalen. Vi opnar att tysdag 5. januar. Vi vil få ynskje alle brukarane våre ei retteleg god jul og eit godt nytt år!
(16.12.2015)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.
(14.12.2015)
Vi stenger lesesalen tysdag pga. interne møte.
(11.12.2015)
I 2014 vart Luster vidaregåande skule lagt ned og ei 137 år lang historie var over. Vegen frå Holmedal praktiske jenteskole til den yrkesfaglege vidaregåande skulen på Hafslo er ei spanande reise som kanskje mest av alt viser utviklinga av kvinna si rolle i samfunnet. Denne utviklinga ser vi spesielt godt gjennom brosjyrane skulen gav ut i tidsrommet 1974-1995. Berre sjå her:
Utsyn mot Amlabukti. Fotograf: Reppen, Nils Olsen. Datering: 1909.
(09.12.2015)
Fylkesarkivet har dei siste åra samla inn og ordna arkivet frå Øvre Amla. Dette arbeidet er no runda av.
Framsida av Kjelda nr 3 2015
(04.12.2015)
Julenummeret av Kjelda er no på veg ut til tingarane våre. Stoffet er som vanleg variert, og speglar aktiviteten på fylkesarkivet. I dette nummeret gjev det seg uttrykk i fleire artiklar om dei reisande.
(29.11.2015)
I musikkarkivet sin adventskalendar får du heile 26 små musikalske gåver i år. Frå første søndag i advent og fram til julafta presenterer vi lydopptak med musikk frå alle dei 26 kommunane i fylket vårt. Opptaka er gjort frå 1950-talet og framover.
(24.11.2015)
Første søndag i advent, 29. november, lanserer musikkarkivet sin eigen adventskalendar. Kvar dag i tida fram mot jul presenterer vi lydopptak med musikk frå alle dei 26 kommunane i fylket vårt.
(24.11.2015)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login