Skuleruta i Skifjorden fram til 1965. Bileteigar er Hans Waage
(07.09.2015)
Fylkesarkivet og kulturavdelinga i fylkeskommunen har no fyrt av startskotet for det det store skuleprosjektet Skulen min. Hyllestad vil vere vår pilotkommune. Vi ynskjer å få fram ei mest mogeleg komplett skulehistorie for fylket fram til 1960/70-talet som skal presenterast i ein digital portal. Denne skal vere open for alle, brukarvennleg og eit godt og nyttig verkty både for folk flest og fagfolk. Vi er ambisiøse og tek sikte på at arbeidet vårt og den digitale løysinga skal danne mal for andre fylke.

Aktuelt

Fylkeshuset står seg godt etter 25 år. Fotograf Knut Henning Grepstad
(24.09.2015)
4.oktober 1990 vart Sogn og Fjordane fylkeskommune endeleg herre i eige hus, i Askedalen på Hermansverk. Etter mange år som leigetakar kringom i bygda vart fylkesadministrasjonen samla under same...
Foto: ukjent, UBB-BS
(20.09.2015)
For nærmare 100 år sidan var folkemusikksamlaren Arne Bjørndal på vitjing hjå spelemannen Anders Sagen i Sogn. Besøka i 1916 og 1917 resulterte i 21 notenedskrifter som i dag er å finne i arkivet...
(16.09.2015)
Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom...
(15.09.2015)
Ved musikkarkivet skal vi snart i gang med å kartlegge, ordne og registrere fleire hyllemeter med notar. Nokre er originale handskrivne transkripsjonar, nokre er kopiar frå andre arkiv sine...
(14.09.2015)
Så er det valdag igjen, og i dag skal vi bruke stemmeretten vår til å avgjere kven som skal styre kommunane og fylkeskommunen vår dei komande fire åra.
(08.09.2015)
Arbeidet med testing og vedlikehald gjekk kjapt, og databasane er no tilgjengelege.
(08.09.2015)
Grunna testing og vedlikehaldsarbeid er databasane våre nede. Vi orsakar dette og arbeider på spreng for å få dei på plass att.
Syndiker innhald

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login